Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Ontdek nú mijn gedroomde regeerakkoord!

By 19/07/2023februari 5th, 2024No Comments
Home Ontdek nú mijn gedroomde regeerakkoord!

Ontdek nú mijn gedroomde regeerakkoord!

19/07/2023 | Leestijd: 3 minuten

Na de recente val van het kabinet ligt Nederland er volkomen verweesd bij. Verkiezingen komen er op z’n vroegst in november. En eerst gaan de demissionaire regering en de voltallige Tweede Kamer met langdurig zomerreces. Alle cruciale dossiers waarop de B.V. Nederland inmiddels volledig is vastgelopen blijven maandenlang onaangeroerd liggen. En voordat er ná de verkiezingen een volledig functionerend kabinet is geformeerd, zitten we al aardig in 2024, voorspel ik u.

Soms moet je doorpakken
Graag presenteer ik, voor wie het maar wil horen, mijn gedroomde regeerakkoord. Inderdaad, nog vóór de verkiezingen. Maar zeg nu zelf, als ondernemers onder elkaar: soms moet je doorpakken, toch?

Mijn besteding van 28 miljard euro’s: zorg, onderwijs en politie
Voor het klimaat ligt een pakket van 28 miljard euro klaar. Met als hoogst haalbaar doel een jaarlijkse CO2-reductie in Nederland die zó minimaal is, dat het hevig geïndustrialiseerde China dit in een oogwenk uitstoot. Die vergelijking zie je bijna nergens, maar ik presenteer die u nu. Waarom zoveel megageld naar een minieme reductie terwijl elders op de wereld de uitstoot op meta-niveau doorgaat? Met die 28 miljard kunnen we in één klap heel veel problemen oplossen. Hoe ik het zou verdelen? Ten eerste over de sectoren die in Nederland al langdurig naar adem happen: de zorg, het onderwijs en de politie. Laten we met elkaar eerst eens deze drie maatschappelijk onmisbare fundamenten op orde krijgen.

Mijn advies? Leid een bataljon stikstof-experts op
Dan ligt er nog een ander slepend issue: de stikstofcrisis. Ik snap best dat we het milieu moeten ontzien, maar de balans tussen de stikstofreductie en de woningnood in Nederland is compleet uit het oog verloren. Een deel van die 28 miljard zou ik investeren in het versneld opleiden van een groot bataljon stikstofexperts. Daarmee halen we de prop uit de flessenhals van heel veel vergunningsaanvragen. Ik zeg niet dat elke vergunningsaanvraag zomaar moet worden toegekend. Wel pleit ik ervoor dat elke vergunning eerlijk wordt gewogen door getrainde stikstofexperts, en daar hebben we er nu veel te weinig van! Niet alleen krijgen we daarmee de bijna volledig vastgelopen woningbouw op gang, maar ook de talloze infrastructurele bouwwerken die zijn stilgelegd. Mark Harbers is nu onze demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat. Als noodgreep door de stikstofcrisis verschoof hij budgetten van nieuwbouw naar onderhoud. Natuurlijk, onderhoud van onze bruggen en wegen is nodig. Maar door de stikstofcrisis daadwerkelijke op te lossen kunnen we eindelijk al die geplande infrastructurele nieuwbouwprojecten in gang zetten. Moet u zich eens voorstellen welke boost dit aan onze economie zou geven!

Arbeidsmigranten hébben onze arbeidsmarkt al gered
Om mij heen hoor ik aanzwellende geluiden dat de arbeidsmigratie onze krappe arbeidsmarkt niet gaat helpen, laat staan redden. Kijken die mensen weleens om zich heen op straat? Overal zie je bouwbusjes met buitenlandse kentekens. Die mensen komen hier niet om vakantie te vieren, maar vertrekken elke morgen om 6 uur massaal naar bouwprojecten door heel Nederland. Wie zegt dat arbeidsmigratie de Nederlandse economie niet gaat redden, heeft niet door dat diezelfde arbeidsmigratie daaraan allang een héle grote bijdrage heeft geleverd, en dat ook zal blijven doen! Diezelfde grote groep arbeidsmigranten ziet u ook overal hun boodschappen doen in onze supermarkten, dus hun salaris pompen ze voor een aanzienlijk deel terug in onze economie.

Hoog tijd voor politieke eensgezindheid
Alle seinen staan op groen voor een breed front op rechts, zeg maar: de as VVD/BBB. Mij hoort u niet zeggen dat daar per definitie alle heil vandaan zal komen. Maar dit brede front kan wel eindelijk een gezonde politieke eensgezindheid uitstralen én realiseren. Alleen vanuit die brede eensgezindheid kunnen we alle kwijnende dossiers eindelijk voorzien van een stevig besluit. Want liever een besluit dan geen besluit! Hierbij heb ik als eerste het belang van de B.V. Nederland voor ogen. Maar op een goede tweede plaats komt ons eigen belang. Want alle tekenen wijzen erop dat bij ongewijzigd beleid de orderportefeuilles van heel veel bouwbedrijven in 2024 zeer sterk zullen leeglopen. Als dat gebeurt, dan heeft dat een enorm effect op onze economie. Alleen al als je kijkt naar hoeveel toeleveranciers afhankelijk zijn van bouwopdrachtgevers. Ik verklap u geen geheim als ik u vertel dat Haldu Groep er daar één van is.

Daarom zeg ik: BBB = Bouwen, Bouwen, Bouwen!

Tot slot wens ik u een fijne Bouwvak. Rust uit, praat bij en sta straks weer 100% verfrist aan de start van de spannende tweede helft van 2023. Hopelijk mét een nieuwe en slagvaardige regering!

Danny Van Hal