Skip to main content

Veelgestelde vragen bouw en techniek

Vacatures
Algemene vragen
Salaris
Arbeidsovereenkomst / Contract
Loonstrook / Jaaropgave
Opdrachtgevers
Projecten
Gereedschap en BPM's
Algemene vragen

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Bij Haldu Groep hebben wij de tevredenheid van onze dienstverlening hoog in het vaandel staan. Als je onverhoopt toch ontevreden bent dan kun je het klachtenformulier invullen.

Wie betaalt de zorgtoeslag? Hoe werkt het? Hoe wordt dat geregeld?

Zorgtoeslag wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Je komt hiervoor in aanmerking als jouw brutoloon op jaarbasis minder dan € 31.138 bedraagt. Je kunt dit bij de Belastingdienst aanvragen.

Mijn zus is overleden en ik regel de uitvaart. Hoeveel dagen mag ik bijzonder verlof opnemen?

Bijzonder verlof is geregeld in de ABU-NBBU cao. Hierin kun je terugvinden op hoeveel dagen verlof je recht hebt.

Kun je een werkgeversverklaring voor me maken?

Natuurlijk! Als je een werkgeversverklaring nodig hebt, kun je dit verzoek neer leggen bij jouw werkcoach en je ontvangt deze binnen 2 werkdagen.

Zijn jullie een erkende leerplek voor BBL-leerlingen?

Voor functies op kantoor zijn wij een erkend leerbedrijf. Maar wil je “buiten”’ een vak leren, plaatsen wij jou bij een opdrachtgever, die hiervoor is gecertificeerd.

Krijg ik een auto van de zaak?

Onze voorkeur gaat ernaar uit dat je zelf vervoer regelt. Echter, het is mogelijk om van ons een auto te huren. Wij bespreken dit graag persoonlijk met je.

Wil je een brief van de belastingdienst voor mij vertalen?

Als Haldu Groep staan we natuurlijk altijd voor jou klaar, maar we kunnen geen officiële documenten vertalen. Wel kun je vragen wat er in staat, dus stuur de brief naar je werkcoach en hij/zij belt jou op en vertelt jou wat erin staat.

Is het mogelijk om een opleiding via jullie te volgen? Hoe is dat geregeld?

Je kunt via ons diverse opleidingen volgen. Denk hierbij aan VCA, hoogwerkercertificaat, flenscertificaat, en diverse vakopleidingen. Voor de opleiding wordt een opleidingsovereenkomst gemaakt. Wil je hier meer informatie over, neem contact op met jouw werkcoach.

Salaris

Kan ik meer salaris c.q. een loonsverhoging ontvangen?

Jouw salaris wordt vastgesteld aan de hand van de inlenersbeloning. Dat betekent dat jij hetzelfde salaris krijgt als een werknemer die in dienst is bij het bedrijf waar jij naar uitgezonden wordt. Of daar positief van kan worden afgeweken, ligt aan jouw prestaties. Als een opdrachtgever heel tevreden is, zijn er waarschijnlijk wel mogelijkheden. Er zal dan altijd eerst een evaluatie van jouw werkzaamheden met de opdrachtgever plaatsvinden, waarna wordt gekeken of er een mogelijkheid is.

Waarom krijg ik niet bij alle opdrachtgevers hetzelfde loon?

De inlenersbeloning is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht.

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over de functiegroep en de bijbehorende hoogte van het loon, toepassing van arbeidsduurverkorting, hoogte van de periodiek, hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen.

De toepassing van de inlenersbeloning beperkt zich tot 6 looncomponenten. De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling vastgesteld.

Wat kan ik netto bij jullie verdienen?

Wat je netto gaat verdienen, is afhankelijk van de geldende inlenersbeloning.

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over de functiegroep en de bijbehorende hoogte van het loon, toepassing van arbeidsduurverkorting, hoogte van de periodiek, hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen.

De toepassing van de inlenersbeloning beperkt zich tot 6 looncomponenten. De inlenersbeloning wordt per terbeschikkingstelling vastgesteld. Wat dat ongeveer netto is, kunnen wij voor jou berekenen.

Ik zit even krap bij kas, mag ik een voorschot op mijn salaris ontvangen?

Onder voorwaarden kun je een voorschot ontvangen op je salaris, neem hiervoor contact op met jouw werkcoach. Houd er wel rekening mee dat dit voorschot direct met de volgende salarisbetaling wordt verrekend.

Kan ik gebruik maken van seniorendagen?

Of je recht hebt op seniorendagen, is afhankelijk van de opdrachtgever waar je te werk bent gesteld en onder welke cao die opdrachtgever valt. Neem voor meer informatie contact op met jouw werkcoach.

Is er een pensioenregeling voor uitzendkrachten?

Ja, maar dat is afhankelijk van de opbouw bij jouw vorige werkgever. Dat is ook precies de reden dat wij een laatste loonstrook nodig hebben van jouw vorige werkgever, zodat wij jou in de juiste pensioenregeling indelen.

Voor meer informatie over het pensioen voor uitzendkrachten, kijk op: www.stippensioen.nl

Arbeidsovereenkomst / contract

Welk type arbeidsovereenkomst krijg ik?

Bij ons start je met een contract in, zoals dat heet, fase A (1/2). Het contract loopt voor 4 weken, die vervolgens telkens met 4 weken verlengd wordt. Na het doorlopen van fase A (52 gewerkte weken) krijg je een contract voor bepaalde tijd, dat noemen wij een fase B (of fase 3).

Hoeveel weken moet ik nog werken in mijn Fase A-contract voordat ik Fase B krijg?

Na 52 gewerkte weken (dus vakantieweken tellen niet mee), heb je recht op een fase B-contract.

Hoeveel vrije dagen kan ik meenemen naar het nieuwe jaar?

Op de vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2020 zijn nieuwe regels van toepassing.

In fase A (1 en 2) of B (3): wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband) vervallen een jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd.

In fase C (4): de wettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd.

De bovenwettelijke vakantiedagen (5 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband) vervallen in alle fasen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Voor de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in fase A (1 en 2) en B (3) tot 1 januari 2020 geldt de wettelijke vervaltermijn van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de dagen zijn opgebouwd.

Kan ik ook minder dan 40 uur per week werken?

In overleg is alles mogelijk en bespreekbaar. Wij bespreken dit dan met onze opdrachtgever.

Kan ik bij jullie een vaste aanstelling krijgen?

Als je alle fases hebt doorlopen, volgt er van zelf een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Word ik beloond volgens de beloningsregeling van de cao van uitzendkrachten of die van de inlener?

Naast de cao van uitzendkrachten, is de inlenersbeloning van toepassing. Jij hebt namelijk recht op hetzelfde loon als iemand die in vaste dienst is bij de opdrachtgever en die hetzelfde werk doet.

Waarom moet ik soms een nieuwe opdrachtbevestiging tekenen?

Bij een andere opdrachtgever kan een andere inlenersbeloning van toepassing zijn. Als dit afwijkt van het vorige loon, dient er een nieuwe opdrachtbevestiging te worden getekend.

Mag ik zomaar overuren maken? En hoe zit het met werken in het weekend?

Je mag alleen maar overwerken na toestemming. Bel dus altijd naar kantoor om dit met jouw werkcoach af te stemmen.

Wat is het verschil tussen reiskosten en reisuren?

Reiskosten zijn een vergoeding voor het op en neer rijden naar het werk. Deze is maximaal € 0,19 netto per kilometer. Reisuren zijn een vergoeding, voor de tijd van het reizen. Of je recht hebt op deze vergoedingen, is afhankelijk van de regelingen die gelden bij de opdrachtgever, waar jij tewerk bent gesteld.

Loonstrook / jaaropgave

Wat staat er allemaal op mijn loonstrook?

Op jouw loonstrook staat de berekening van een brutoloon naar een nettoloon.

Hoeveel vakantieuren heb ik?

Jouw vakantie uren worden opgebouwd aan de hand van de gewerkte uren. Als je een heel jaar volledig fulltime werkt, bouw je 25 vakantiedagen op. Het saldo hiervan kun je terugvinden op de loonstrook. Deze loonstrook is te downloaden via het portaal van Haldu Groep.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Het opgebouwde vakantiegeld wordt eind mei uitbetaald. Het bedrag wat je hebt opgebouwd, staat op jouw loonstrook. Dit is een bruto bedrag. Hierover dienen nog wel sociale premies en belasting te worden betaald. Het netto bedrag (het bedrag wat wordt uitbetaald) is dus een stuk lager.

Krijg ik mijn salaris wekelijks of maandelijks?

In principe wordt jouw salaris van de week ervoor wekelijks op donderdag uitbetaald, mits jouw getekende urenbriefje hier maandag om 12.00 uur hier binnen is. Een maandelijkse verloning is helaas niet mogelijk.

Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

Jouw jaaropgave over 2020 wordt uiterlijk in februari 2021 per mail naar je toegestuurd. Vanaf 2021 kun je deze downloaden uit jouw Haldu Groep-portaal.

Opdrachtgevers

Voldoen de buitenlandse medewerkers aan de Nederlandse regelgeving? Denk hierbij aan verzekeringen, VCA (als dit verplicht is vanuit de opdrachtgever)

Al onze buitenlandse medewerkers worden in Nederland verloond en zijn dus verzekerd voor de sociale verzekeringen. Tevens regelt Haldu Groep een collectieve zorgverzekering, zodat alle buitenlandse werknemers voor de ziektekosten zijn verzekerd.

Ons streven is dat iedereen in het bezit is van een VCA-diploma, mochten medewerkers nog geen VCA-diploma hebben, dan plannen wij dit zo snel mogelijk voor ze in.

Zijn jullie medewerkers voorzien van gereedschap? Zo ja, welk gereedschap praten we dan over?

Ja, alle medewerkers hebben handgereedschap. Afhankelijk van de afspraken, kunnen wij ook elektrisch gereedschap regelen. De verbruiksmaterialen zijn wel altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Projecten

Hoe lang kan ik op dit project blijven?

Dit is helemaal afhankelijk van het project. Er zijn projecten voor 1 week, maar we hebben ook projecten die jaren lopen. Haldu Groep heeft gelukkig een groot netwerk; na een opdracht is er altijd weer een nieuw project.

Haldu Groep heeft mij geplaatst bij een bouwplaats waar ik het niet naar mijn zin heb. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?

Het belangrijkste is natuurlijk dat je het naar je zin hebt, maar we kunnen niet altijd aan alle wensen voldoen. Geef bij je werkcoach aan waarom je het er niet naar je zin hebt en wij kijken samen met een accountmanager hoe we het voor jou weer meer werkbaar kunnen maken.

Waar is het werk?

Haldu Groep is een landelijk werkende organisatie. Wij hebben projecten door heel Nederland, dus ook bij jou in de buurt!

Hebben jullie ook langdurige projecten?

Haldu Groep heeft een zeer groot bestand met mooie opdrachtgevers. Dat houdt in dat wij kortlopende projecten hebben, maar ook projecten die meerdere jaren duren.

Gereedschap en BPM's

Hoe is het gereedschap eigenlijk geregeld?

Je dient zelf in het bezit te zijn van handgereedschap. Voor de uitoefening van jouw functie wordt elektrisch gereedschap ter beschikking gesteld. Je bent verplicht het gereedschap dagelijks mee naar huis te nemen, aangezien gereedschap wat achterblijft op een bouwplaats niet verzekerd is.

En hoe zit het met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden door ons aan jou verstrekt. Zelfs een veiligheidsbril op sterkte behoort tot de mogelijkheden.

Waar kan ik werkkleding bestellen?

Op deze site onder het kopje: Downloads staat een bestelformulier.