Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Misverstanden rond ZZP’ers

Home Misverstanden rond ZZP’ers

Misverstanden rond ZZP’ers

23/10/2023 | Leestijd: 2 minuten

De ZZP’er houdt de gemoederen bezig, zo zou een concept wetsvoorstel “verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden” meer duidelijkheid moeten geven, maar is dat zo? Door Mazars werd een casus geschetst:

𝑽𝒐𝒐𝒓𝒃𝒆𝒆𝒍𝒅 𝒏𝒊𝒆𝒖𝒘𝒆 𝒃𝒆𝒐𝒐𝒓𝒅𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒛𝒛𝒑’𝒆𝒓 – 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒆: 𝒈𝒆𝒆𝒏 𝒂𝒓𝒃𝒆𝒊𝒅𝒔𝒐𝒗𝒆𝒓𝒆𝒆𝒏𝒌𝒐𝒎𝒔𝒕

Hierbij de casus van de zzp-er die als schilder werkt.

Het is nog best complex …

Een schilder wordt gevraagd om een schildersbedrijf te helpen. De schilder wordt toegevoegd aan een team van schilders in loondienst dat met een grote schilderopdracht bezig is. De schilder is gevraagd voor het team vanwege specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot het schilderen en restaureren van oudere gebouwen en in het bijzonder de restauratie van de plafondornamenten. Als het de schilder niet lukt de plafondornamenten in goede staat op te leveren, krijgt de schilder niet betaald. Om betaald te krijgen, moet de schilder in dat geval op eigen kosten het werk opnieuw doen. Alle schilders werken samen in een team, maar deze schilder is vanwege zijn specifieke expertise verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel (de ornamenten). De schilder krijgt voor een gedeelte van de werkzaamheden gelijkluidende instructies als het team waar de schilder zich in bevindt, maar voor de ornamenten veel autonomie. De schilder heeft geen functioneringsgesprekken en neemt eigen gereedschappen en materialen mee (specifiek geschikt voor ornamenten).
Verder heeft de schilder een groot aantal opdrachtgevers en een eigen website. Ook gebruikt hij een eigen busje waar zijn naam en het logo van zijn bedrijf op staat. De schilder staat ingeschreven bij de KvK, is btw-ondernemer en heeft al jaren recht op de zelfstandigenaftrek.

Beoordeling:

  • Er is beperkt sprake van ‘werkinhoudelijke aansturing’ (instructies over de manier waarop het werk gedaan moet worden, maar minder toezicht zoals functioneringsgesprekken en er is sprake van een resultaatsverplichting).
  • Er is nadrukkelijk sprake van organisatorische inbedding (het betreft een kernactiviteit, is structureel werk, en er wordt zij-aan-zij gewerkt met werknemers)I
  • Is er eveneens nadrukkelijk sprake van werken voor eigen rekening en risico (de schilder loopt financiële risico’s, beschikt over specifieke vaardigheden, gebruikt eigen gereedschap en materialen en de opdracht is van korte duur)
  • Er lijkt een min of meer evenwicht te zijn tussen werkinhoudelijke aansturing en organistische inbedding aan de ene kant en eigen rekening en risico aan de andere kant. Beide zijn immers nadrukkelijk aanwezig met vergelijkbare zwaarte.
  • Er moet daarom worden gekeken naar (C+) of de werkende zich in het economisch verkeer doorgaans als ondernemer gedraagt. Dit is het geval: groot aantal opdrachtgevers, eigen website, heeft bedrijfsinvesteringen gedaan en gedraagt zich administratief als zelfstandig ondernemer.

Conclusie: Er is géén sprake van een arbeidsovereenkomst.

Bron: Mazars

Haldu bemiddelt ook in ZZP’ers, heeft u hier interesse in, neem dan contact met ons op.