Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Feestdagen: vrij of niet?

By 19/04/2021april 19th, 2022No Comments
Home Feestdagen: vrij of niet?

Feestdagen: vrij of niet?

19/04/2021 | Leestijd: 2 minuten

April en mei zijn traditioneel de maanden met de meeste feestdagen. Veel van deze feestdagen zijn nationaal erkende feestdagen en dit suggereert -ten onrechte- dat de werkgever haar werknemers verlof moet geven en het loon moet doorbetalen. Hoe zit dit juridisch ook alweer?

Wettelijk kader

Wist u dat er nergens in de wet staat dat de werkgever haar werknemers een vrije dag moet geven op officiële feestdagen? Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op officiële feestdagen.

In de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao wordt geregeld of een werknemer een vrije dag heeft op een officiële feestdag en dat dit geen vakantiedag is.

In bepaalde sectoren is het noodzakelijk om door te werken op de officiële feestdagen en zijn de werknemers niet vrijgesteld van werk. Vaak is in een cao dan opgenomen dat de werknemer recht heeft op een compensatie(toeslag) als hij moet werken op een officiële feestdag.

Parttime dienstverband

Als de officiële feestdag valt op een vrije dag van een parttime medewerker, dan heeft hij geen voordeel van de officiële feestdag.

Oproep- en uitzendkrachten

Voor oproepkrachten geldt dat de werkgever niet wettelijk verplicht is om deze werknemers op te roepen op de dagen dat haar onderneming in verband met een officiële feestdag gesloten is. De oproepkracht heeft dan ook geen recht op loondoorbetaling op een officiële feestdag.

Voor uitzendkrachten geldt dat de NBBU-cao en ABU-cao heeft bepaald dat wanneer duidelijk is dat de officiële feestdag op een dag valt waarop gebruikelijk gewerkt wordt, de feestdag moet worden uitbetaald. Dit is omdat de werkdagen zijn vastgelegd in de uitzendovereenkomst of de terbeschikkingstelling.

Als dit niet duidelijk is, dan geldt dat als de uitzendkracht in de periode van dertien weken direct voorafgaand aan de officiële feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag heeft gewerkt, hij recht heeft op loondoorbetaling. Indien de uitzendkracht nog geen dertien weken heeft gewerkt, dan wordt er gekeken naar het aantal gewerkte weken voorafgaand aan de feestdag en indien er meer dan de helft van het aantal weken op de betreffende dag is gewerkt, dan heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling.