Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

De uitzendkracht wordt ziek: wat gaat er veranderen per 01-07-2023?

By 07/02/2023juli 24th, 2023No Comments
Home De uitzendkracht wordt ziek: wat gaat er veranderen per 01-07-2023?

De uitzendkracht wordt ziek: wat gaat er veranderen per 01-07-2023?

07/02/2023 | Leestijd: 2 minuten

Als een uitzendkracht ziek werd, was er sprake bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding dat de uitzendovereenkomst eindigde.

Arbeidsongeschiktheid
Door een aantal rechterlijke uitspraken is in de uitzendbranche onduidelijkheid ontstaan over waar
uitzendkrachten aan toe zijn indien ze zich ziekmelden ingeval van een uitzendovereenkomst met
uitzendbeding. Cao-partijen willen duidelijke regels bieden en zetten daarbij ook stappen richting
betere arbeidsvoorwaarden in geval van arbeidsongeschiktheid.

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast.

 • In de CAO voor Uitzendkrachten wordt opgenomen dat de uitzendovereenkomst met
  uitzendbeding niet automatisch eindigt in geval van een ziekmelding, maar in geval van
  arbeidsongeschiktheid, net als voor de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding in principe, doorloopt tot de overeengekomen einddatum.
 • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Het einde van rechtswege is in dit geval niet van toepassing bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.
 • Bij een uitzendovereenkomst (met en zonder uitzendbeding) heeft de uitzendkracht bij
  arbeidsongeschiktheid, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt recht op:

  • 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon;
  • 80% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de 53ste t/m de 104e week
 • Als de uitzendkracht in fase A/1-2 (met of zonder uitzendbeding) ziek uit dienst gaat en de
  uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering, vult de uitzendonderneming deze uitkering aan.

Gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid vult de uitzendonderneming aan tot 90% van het op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon;
Gedurende de 53ste t/m de 104e week van arbeidsongeschiktheid vult de uitzendonderneming aan tot 80% van het op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon.

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de kostprijs. Deze hangt af van de hoogte van het ziekteverzuim.

Naast de aanpassingen in de inlenersbeloning, zijn er dit jaar dus ook weer veel nieuwe uitdagingen.