Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

As je ’t nie meer wit..

Home As je ’t nie meer wit..

As je ’t nie meer wit..

23/10/2023 | Leestijd: 2 minuten

“ As je ’t nie meer wit, gebruik PUR en Kit” een bekende uitspraak onder bouwvakkers. PUR en kit zijn beide producten die dagelijks veelvuldig gebruikt worden op bouwplaatsen. Logisch, want PUR heeft de eigenschap uitstekend af te dichten en heeft een hoge isolerende waarde. Ook kit heeft de eigenschap een uitstekende afdichter te zijn en kitten hebben daarnaast een hoge lijmkracht waarmee veel producten te verlijmen zijn.

Behalve deze positieve eigenschappen, hebben PUR en kit helaas ook negatieve eigenschappen. Veel soorten PUR en kit bevatten namelijk zogenaamde diisocyanaten. Diisocyanaten worden gezien als gevaarlijke stoffen. Blootstelling aan diisicyanaten kan leiden tot (ernstige) gezondheidsschade indien onvoldoende beheersmaatregelen worden genomen bij verwerking. Als je ermee in aanraking komt door bijvoorbeeld huidcontact of inademing kun je er allergisch voor worden.

Om mens en milieu te beschermen tegen schadelijke invloed van diisocyanaten is in de Europese chemicaliënwetgeving (REACH) een restrictie opgenomen voor het werken met producten die deze stoffen bevatten. Deze restrictie betekent dat je stoffen niet mag gebruiken, tenzij je voldoet aan voorwaarden die wettelijk zijn bepaald.
In de praktijk betekent dit dat iedereen die met deze producten werkt vanaf 24 augustus 2023 aantoonbaar een opleiding moet hebben gevolgd over het veilig werken met deze producten.

Werk je met PUR en kit?
Bij Haldu Groep hebben wij de veiligheid en gezondheid van onze vakkrachten uiteraard zeer hoog in het vaandel staan. Wij vinden het van groot belang dat onze vakkrachten werken volgens alle wettelijke verplichtingen. Wanneer onze vakkrachten werken met bovengenoemde producten dienen zij daarom over het genoemde certificaat te beschikken. Haldu Groep draagt er zorg vakkrachten die dit betreft kosteloos toegang krijgen tot de online cursus. Het enige wat zij hoeven doen is hun emailadres doorgeven bij ons op kantoor. As je ’t niet meer wit….. neem contact op met onze Safety Manager.