Skip to main content

Meer dan 25 jaar ervaring

Volledig gecertificeerd

Gratis Wireless Hilti Tools

Gratis Safe Start

Geen onderdeel van een categorie

ZZP en schijnzelfstandigheid

By 03/07/2024No Comments
Home ZZP en schijnzelfstandigheid

ZZP en schijnzelfstandigheid

03/07/2024 | Leestijd: 2 minuten

Al jaren wordt er gebruik gemaakt van ZZP’ers. Er wordt vaak gekozen voor een overeenkomst van opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst, maar is dat wel terecht?

In het zeer recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord wordt nauwelijks gesproken over de aanpak van schijnzelfstandigheid. Echter de Belastingdienst intensiveert in 2024 zijn handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid. Vanaf 2025 komt er volledig een einde aan het handhavingsmoratorium. Hierdoor zullen de mogelijkheden op bedrijfsbezoeken of boekonderzoeken, met de bijbehorende risico’s, vanaf nu alleen maar groter worden.

Arbeidsovereenkomst?
Volgens de Hoge Raad is het bestaan van een arbeidsovereenkomst afhankelijk van alle relevante omstandigheden van het geval. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals de wijze van loonbetaling, het uitgeoefende (moderne) gezag, de bepaalde duur (met rechtsvermoeden), de verschillen met reguliere werknemers, de mate van vrijheid, de essentiële rol van de werkzaamheden binnen de bedrijfsvoering/kernactiviteiten en of de opdrachtnemer zich als ondernemer presenteert, enzovoort. Als de gezamenlijke omstandigheden meer wijzen op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst dan op de afwezigheid daarvan, kan men spreken van een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsrelatie
Als de belastingdienst concludeert dat er sprake is van een arbeidsrelatie, brengt dit aanzienlijke financiële risico’s met zich mee. Als werkgever ben je dan verplicht om loonbelasting, premies voor werknemersverzekeringen en werkgeverspremies in te houden en af te dragen over het loon van de werknemer. Dit kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar gelden. Daarnaast kan de werker zelf ook stellen dat er sprake is van een verkapt dienstverband. Indien hij daar gelijk in krijgt, geniet hij plotseling uitgebreide arbeidsrechtelijke bescherming, zoals doorbetaling van loon bij ziekte, recht op een transitievergoeding en mogelijk zelfs aanspraak op pensioen.

Gebruik de goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingdienst!
We raden alle werkgevers aan om eerst een goed overzicht te krijgen van de arbeidsrelaties met opdrachtnemers en deze opnieuw te beoordelen. Werk je bijvoorbeeld met goedgekeurde modelovereenkomsten en wordt er daadwerkelijk volgens deze overeenkomsten gehandeld, of is de praktijk problematischer?
Als je vermoedt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, jullie al lange tijd samenwerken, overweeg dan om het contract aan te passen. Gebruik in ieder geval de goedgekeurde modellen van de belastingdienst.

Ondernemerscheck
Op de site van de belastingdienst is er een hulpmiddel waarop de ZZP’er kan checken of hij een ondernemer is voor de inkomstenbelasting: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hulpmiddel-checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting

Met een gerust hart een ZZP’er inhuren?
Haldu bemiddelt sinds het begin van het jaar ook in ZZP’ers. Wilt u er zeker van zijn dat het goed geregeld is en dat u zaken doet met een gecertifieerd bureau?
Kijk op onze site: https://halduzzp.nl

En neem contact met ons op!

Belastingdienst zet jacht in op schijnzelfstandigheid (deondernemer.nl)