Skip to main content

Meer dan 25 jaar ervaring

Volledig gecertificeerd

Gratis Wireless Hilti Tools

Gratis Safe Start

Geen onderdeel van een categorie

We staan in Nederland voor een meervoudig keerpunt

Home We staan in Nederland voor een meervoudig keerpunt

We staan in Nederland voor een meervoudig keerpunt

26/06/2024 | Leestijd: 3 minuten

Staan we op een keerpunt in Nederland? Ik denk het wel, en ik vermoed zelfs een meervoudig keerpunt waarbij meerdere ontwikkelingen versterkend op elkaar ingrijpen. Zoals de broodnodige waardering voor arbeidsmigranten als onmisbare steunpilaar voor onze economie, een nieuw regeerakkoord dat langlopende problemen nu écht bij de kop wil pakken, en dichterbij huis: een aanzwellend werkvolume in de tweede helft van dit wispelturige jaar. Graag neem ik deze parallel aan elkaar lopende ontwikkelingen met u door…

Meten met twee maten
In Nederland kunnen we behoorlijk selectief zijn in onze waardering en afkeuring. In mijn ogen meten we geregeld met twee maten. Neem het verschil tussen kennismigranten en arbeidsmigranten. De eerste groep ontvangen we in Nederland met open armen en ook lange tijd met opvallende belastingvoordelen. Bijvoorbeeld ASML is ‘grootafnemer’ van kennismigranten en dreigde onze overheid onlangs uit Nederland te vertrekken als ASML niet meer voordelen zou genieten. Maar ik vraag mij af wat kennismigranten ons écht brengen? Ja, kennis, maar uiteindelijk is het de vraag in welke zakken de winst van deze kennis verdwijnt? Ik vermoed bij een select groepje aandeelhouders. In het nieuwe regeerakkoord staat als voornemen dat de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en verhoogd.

Meer waardering voor arbeidsmigranten
Daarentegen kijken veel mensen, en ook de overheid, behoorlijk wantrouwig naar arbeidsmigranten. We willen hen liever niet in woonwijken vestigen wegens vermoede overlast. En ook genieten arbeidsmigranten niet allerlei fiscale voordelen. Sterker nog: zij betalen het volle pond belasting. De arbeidsmigranten die Haldu Groep zorgvuldig selecteert bouwen letterlijk mee aan de nieuwe woningen, bedrijven en infrastructuur van Nederland. Als zij ooit weer naar hun eigen land terugkeren, na heel veel belasting hier te hebben betaald, laten zij heel veel tastbaar werk voor onze maatschappij achter. Daarom pleit ik voor meer waardering voor arbeidsmigranten, ook bij de nieuwe regering. Maar weinig mensen realiseren zich hoe onmisbaar zij nú al zijn voor onze economie, ook bij beleidsmakers zie ik dit inzicht niet tot nauwelijks.

Aanpak Wooncrisis
Er staat nog iets anders belangrijks in het regeerakkoord: “Een grote impuls in woningbouw, infrastructuur, bereikbaarheid en energietransitie.” Dit juich ik toe. Het voornemen is om zo snel mogelijk een Woontop te organiseren, waarbij rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om woningbouw structureel te verhogen. Als politiek doel is de afspraak om structureel 100.000 woningen per jaar erbij te bouwen, die geschikt zijn voor de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen de komende jaren. Als die Woontop er komt hoop ik ook dat men representanten uit de uitzendbranche voor buitenlandse vaklieden aan tafel uitnodigt. We kúnnen namelijk niet zonder hen! Persoonlijk zou ik er direct mijn agenda voor leegvegen als de uitnodiging voor die Woontop bij mij op de deurmat zou vallen.

Drukke herfst? Mijn voorspelling komt uit…
Al enkele malen kondigde ik een drukke herfst aan, in tegenstelling tot het lauwe voorjaar en zomer. Mijn voorspelling blijkt uit te komen. Hoe ik dit kan staven? Als de orderportefeuilles van de leveranciers van (prefab) bouwmaterialen vol beginnen te lopen, dan weet je dat er iets op stapel staat in de bouw zelf. Dit aloude mechanisme zie ik momenteel ook. Haldu sorteert hier alvast op voor door nóg meer inzet te plegen op het werven van nieuwe vaklieden uit het buitenland. We hebben nu ook serieuze recruitment op poten gezet in landen als Spanje en Portugal. We wéten dat daar eersteklas vakmensen rondlopen, met ter plekke momenteel niet al te veel werk. We zetten alles-op-alles om hen streng te selecteren en bij onze opdrachtevers op de bouw te laten aantreden zodra na de Bouwvak de projecten naar verwachting losbarsten.

Mijn wens: ook werven buiten de Schengenlanden
En áls ik dan zou worden uitgenodigd voor die voorgenomen Woontop van de nieuwe regering? Dan zou ik met de vuist op tafel slaan en vervolgens vriendelijk eisen dat we voor Nederland ook bouwprofessionals mogen werven búiten de Schengenlanden. Het liefst zonder allerlei ingewikkelde procedures. Alleen met ook die aanvulling gaan we de afspraak om structureel 100.000 woningen per jaar erbij te bouwen waarmaken.

Kortom, het is straks ‘alle hens aan dek’. Haldu Groep loopt hierin graag voorop door tijdig op te schalen. Dit is al jarenlang ons specialisme, vooral ook in extreem uitdagende tijden zoals nu!

Danny van Hal