Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken naar een andere bankrekening?

By 22/02/2021juli 24th, 2023No Comments
Home Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken naar een andere bankrekening?

Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken naar een andere bankrekening?

22/02/2021 | Leestijd: 2 minuten

Als een (toekomstige) werknemer vraagt of zijn salaris op de rekening van zijn moeder, partner of bijvoorbeeld de buurman kan worden gestort, mag u dat als werkgever dan zomaar doen? Nee, dat mag niet! Hieronder leg ik uit waarom u dat niet mag doen.

Op 1 januari 2017 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking getreden. De wet heeft tot doel het tegengaan van constructies waarmee, aldus de wetgever, ‘werkgevers de randen van de wet opzoeken of er ook overheen gaan’ om oneigenlijk te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Bankrekening op eigen naam

Op grond van deze wet is de werkgever verplicht om het salaris van de werknemer over te maken op een bankrekening die (ook) op naam van de werknemer staat. De werkgever moet dit ook controleren. Een gedeelde rekening (een en/of rekening) met een partner, ouder of huisgenoot is dus toegestaan. Alleen door controle of de bankrekening ook op de naam van de werknemer staat, is het wettelijk vast te stellen dat minimaal het wettelijk minimumloon aan de werknemer is betaald.

Maar een rekening die volledig op naam van een ander staat, mag dus niet. Wat kunt u doen bij twijfel? Vraag om een kopie van de bankpas. Onder de AVG is de werkgever wel verplicht om zorgvuldig met deze (bank)gegevens om te gaan. Voor de loonbetaling moet u het rekeningnummer natuurlijk al registreren, maar een kopie van de bankpas is toch net even wat anders.

Drie verschillende opties

U kunt voor controle daarom kiezen uit 3 opties:

  • De werknemer toont de bankpas voor eenmalige identificatie.
  • De werkgever biedt een formulier aan waarop de werknemer verklaart dat het bankrekeningnummer juist is.
  • De werkgever maakt een kopie van de bankpas en bewaart deze kopie bij de administratie. Maar let op: op de kopie plakt u het pasnummer en de uitgiftedatum af.  De werkgever heeft immers geen enkel belang bij de registratie van die gegevens.

Het is belangrijk om de controle voor aanvang van het dienstverband te doen. Zo voorkomt u problemen in de toekomst.

Wat als de werkgever het loon naar de verkeerde rekening overmaakt?

Als de werkgever willens en wetens het loon overmaakt naar een rekeningnummer dat niet op naam staat van de werknemer, begaat hij een strafbaar feit. Dat is ook het geval als de werknemer vooraf toestemming geeft om het loon naar die rekening over te maken.

Uit de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag blijkt dat het niet nakomen van de WAS een strafbaar feit is in de 5e categorie. De boete kan sinds 1 januari 2020 oplopen tot 87.000 euro!

Wees u dus bewust van het feit dat de bankrekening waarop u salaris stort, van uw werknemer is.