Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Mag ik als werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren tegen corona?

By 14/07/2021juli 24th, 2023No Comments
Home Mag ik als werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren tegen corona?

Mag ik als werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren tegen corona?

14/07/2021 | Leestijd: 3 minuten

Nu er ruim 18 miljoen prikken zijn gezet, rijst ook de vraag hoe daarmee wordt omgegaan op de werkvloer. Veel werkgevers willen graag dat hun werknemers zich laten vaccineren tegen COVID-19. Maar afdwingen kunnen ze dat juridisch gezien niet.

Ieder mens mag zelf kiezen of die een coronavaccinatie neemt. Dit staat in de volgende wetten:

  • Artikel 11 van de Nederlandse grondwet waarin het recht op onaantastbaarheid van het lichaam staat.
  • Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Hierin staat dat ieder mens het recht heeft om zelf te beschikken over zijn lichamelijke integriteit.

Wel verantwoordelijk voor veiligheid

Dat maakt het voor werkgevers lastig, want werkgevers zijn wél verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers.

Er ontstaat dus een bijzondere situatie. Als werkgever kunt u uw werknemers wel verplichten om veiligheidsschoenen te laten dragen, want u wordt geacht uw werknemers veilig te laten werken. Maar door COVID-19 weet u dus als werkgever niet meer of u daar aan voldoet.

Vraag niet om bewijs van vaccinatie

U mag niet aan uw werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs. Informatie over vaccinatie is een gegeven over de gezondheid van die persoon en gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. U mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, behalve als er een uitzondering is.

Bedrijfsarts mag vragen naar coronavaccinatie

Een bedrijfsarts mag wel vragen of uw werknemer is gevaccineerd, als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare mensen werkt. Een werknemer mag daarna zelf bepalen of hij deze vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag dit weer niet met u delen als werkgever. De bedrijfsarts mag wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers met u delen.

Ander werk of werkplek voor werknemer zonder vaccinatie

U mag een werknemer die niet gevaccineerd is geen ander werk geven of op een andere werkplek neerzetten. De bedrijfsarts adviseert u of en hoe een medewerker aan het werk kan. Dit advies geeft de bedrijfsarts met de gegevens die hij heeft van een werknemer. Het advies mag geen gegevens bevatten die terug te leiden zijn naar één werknemer.

Het is belangrijk dat u weet waarom een werknemer zich niet wil laten vaccineren. Als dit om medische redenen is, kan de werknemer dit met de bedrijfsarts bespreken. Dan kunt u daarna samen met de werknemer en bedrijfsarts bekijken hoe u de kans zo klein mogelijk maakt dat deze werknemer collega’s, patiënten of cliënten besmet. Bijvoorbeeld door persoonlijke beschermingsmiddelen tegen verspreiding van het coronavirus te dragen. Of door tijdelijk ander werk te gaan doen.

Naar de rechter

Komt u er echt niet uit met uw werknemer? Dan heeft u of uw werknemer de mogelijkheid naar de rechter te stappen als u binnen de arbeidsrelatie geen overeenstemming kunt bereiken over de:

  • door de werknemer (ervaren) vaccinatiedwang of vaccinatiedrang; en
  • uw wens om besmettingsgevaar zoveel mogelijk tegen te gaan.

Een rechter weegt de belangen van u en de werknemer af en kijkt of er is voldaan aan het:

  • Noodzakelijkheidscriterium: is vaccinatie nodig voor het doel om coronabesmetting op de werkvloer zoveel mogelijk tegen te gaan?
  • Proportionaliteitscriterium: hoe verhoudt een en ander zich tot de belangen van de werknemer?
  • Subsidiariteitsbeginsel: kan de werknemer het doel ook op een minder ingrijpende manier bereiken?

Daarmee komt vast te staan of uw instructie aan uw werknemer om zich te laten vaccineren tegen corona redelijk was. En of uw werknemer die moest opvolgen.

Bron: rijksoverheid.nl