Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Knopen doorhakken in Den Haag. Daar zijn we onderhand toch écht aan toe!

By 11/04/2023juli 24th, 2023No Comments
Home Knopen doorhakken in Den Haag. Daar zijn we onderhand toch écht aan toe!

Knopen doorhakken in Den Haag. Daar zijn we onderhand toch écht aan toe!

11/04/2023 | Leestijd: 4 minuten

Arbeidsmigranten zitten vaak in een kwetsbare positie in Nederland. Maar wie daar misbruik van maakt, bijvoorbeeld door ze weinig te betalen of slecht te huisvesten, kan nu nog moeilijk strafrechtelijk aangepakt worden. Dat is het kabinet een doorn in het oog en komt daarom met een wetsvoorstel om uitbuiting strafbaar te stellen. Haldu Groep is het niet vaak met het regeringsbeleid eens, maar op dit terrein zeer zeker wel.

Huisvesting migranten vanaf dag één op orde
Niet alleen zijn wij één van de eerste uitzendbureaus die buitenlandse vakmensen naar Nederland haalden; ook waren wij de eerste die hun huisvesting tiptop op orde bracht. We hebben hier zelfs een speciale medewerker voor in dienst. Ook is Haldu al jaren gecertificeerd conform de strenge eisen van Stichting Normering Flexwonen (SNF). SNF beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Hun audits voor de verlenging van dit certificaat doorlopen we keer op keer met succes. Mocht de genoemde wetgeving er komen, en dat hoop ik vurig, dan krijgen veel collega-uitzendbureaus daar nog een behoorlijke kluif aan. Toch hoop ik dat we door deze ontwikkeling een eerlijker speelveld gaan creëren. Aan de andere kant: de voorsprong die wij al jaren geleden hebben opgebouwd met de professionele huisvesting van onze arbeidsmigranten is groot. Daarom: kies voor Haldu Groep en u weet dat uw reputatie als opdrachtgever in relatie tot de huisvesting van uw vakmensen altijd kraakhelder zal zijn.

Na carnaval slaan we traditioneel de weg omhoog in
Elk werkjaar kent voor Haldu Groep een bepaalde cadans. Neem de wintermaanden januari en februari en vervolgens carnaval: altijd een wat verbrokkelde periode. Maar daarna zien we het werk altijd een vlucht nemen, en dat is nu in 2023 gelukkig opnieuw de situatie. We mogen veel nieuwe buitenlandse vakmensen verwelkomen, momenteel zo’n 10-15 vaklieden per week. Na hun ontvangst in Nederland bij Haldu Groep gaan zij nagenoeg allemaal rechtstreeks aan de slag op projecten door heel Nederland.

Binnen Haldu alleen nog ruimte voor de béste vaklieden
De orderportefeuilles zijn nu nog goed gevuld met opdrachten die eerder zijn vergund. Echter, de sector realiseert zich dat er na de zomervakantie van 2023 een groot volumeprobleem kan optreden door de slepende stikstofproblematiek. Dit gaat doorwerken in de hele bouwketen en alle partners daarin gaan de klap vroeg of
laat een keer krijgen. Is dit niet na de zomervakantie, dan is het wel in 2024. Daarom blijven we nuchter voor onze verwachtingen: voor 2023 zetten we in op consolidatie van onze positie. Met getalsmatig hetzelfde team vakmensen dat we door heel Nederland aan het werk houden. Tegelijkertijd blijven we zeer kritisch op de door Haldu geleverde kwaliteit en halen we de stofkam door ons bestand vaklieden. Wie ook maar even onder de maat presteert, vervangen we momenteel door kwalitatief betere vakmensen. We leggen de lat hoog omdat ú dat ook doet en terecht. Die vervanging ís momenteel mogelijk omdat we zien dat het aanbod van goed gekwalificeerde vakmensen toeneemt en zij rechtstreeks de weg vinden naar Haldu Groep. Kortom, getalsmatig blijft ons bestand vaklieden op peil, maar kwalitatief gaan we opnieuw een trede omhoog.

Stikstof opnieuw voor de rechter
De rechtbank in Den Haag buigt zich in maart over de stikstofrekenregels. Mocht ze beslissen dat deze niet deugen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de bouwsector. Stichting Stikstofclaim die honderden agrarische bedrijven vertegenwoordigt, stelt dat het AERIUS-rekenmodel, waar ook bouwbedrijven mee werken, niet deugt. Als de rechter de stichting gelijk geeft, heeft dit grote gevolgen voor de bouwsector. 21 maart verwacht de kortgedingrechter uitspraak te doen in de zaak tussen Stikstofclaim en het ministerie van LNV. Deze column heb ik dan al lang en breed moeten inleveren bij de uitgever, en bij het uitkomen van deze editie is de uitspraak bekend. Maar laten we duimen dat de bouwsector niet opnieuw wordt getroffen door het stikstofdilemma.

Uitbreiding in technische sector
Niet alleen in de bouw zijn we actief, maar ook steeds meer in de techniek. Ook deze sector kampt met personeelstekorten en Haldu kan hier complete teams leveren van snel inzetbare buitenlandse vakkrachten. Het voordeel? De opdrachtgever kan met zijn productie doordraaien en de vakkrachten zijn voor langere tijd gegarandeerd van werk op één locatie. Onze sales director Ewout Visser zet hier gericht op in. We hebben zelfs een extra accountmanager aangenomen die Ewout werk uit handen neemt zodat Ewout zich nóg intensiever op de technische sector kan richten. Kortom, de kop is eraf voor 2023. Er kan nog van alles gebeuren, er liggen heel veel kaarten op tafel. Veel zal afhangen van knopen die het kabinet hopelijk dit jaar gaat doorhakken. Daar is bouwend Nederland onderhand toch wel aan toe!

Danny van Hal