Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Invoering WML uitgesteld

By 01/06/2016juli 24th, 2023No Comments
Home Invoering WML uitgesteld

Invoering WML uitgesteld

01/06/2016 | Leestijd: 2 minuten

De invoering van het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon (WML) wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Eveneens komt er een uitzondering voor huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekeringen. Die mogen uitzendbureaus dus onder voorwaarden nog wel inhouden. Dat heeft minister Asscher in een brief aan de Kamer laten weten.

De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon is eerder al uitgesteld tot 1 juli 2016. De minister zwakt de herziening van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML), in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), af.

ABU en NBBU tegen verbod op inhoudingen

Zowel de ABU als de NBBU is tegen een verbod op inhoudingen op het minimumloon en zij hebben de minister gevraagd om voor de uitzendbranche een uitzondering te maken.

Huisvesting en zorgverzekering arbeidsmigranten

Bonafide uitzendbureaus en arbeidsmigranten zouden volgens de ABU door het oorspronkelijke wetsvoorstel worden benadeeld. De uitzendbureaus regelen naast een baan vaak ook huisvesting en zorgverzekering voor arbeidsmigranten. Maar door een verbod op inhoudingen, zou dat niet meer kunnen. De ABU ziet het nieuwe besluit van Asscher om een uitzondering voor huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekeringen te maken dan ook als “winst voor de branche die op een zorgvuldige en transparante manier wil omgaan met de huisvesting van arbeidsmigranten.”

Voorwaarden inhoudingen

De minister wil wel voorwaarden verbinden aan het kunnen inhouden van deze kosten op de WML. Bijvoorbeeld door het hanteren van een maximumbedrag of percentage van het wettelijk minimumloon. Voor wat betreft inhoudingen op huisvestingskosten wil Asscher ook kwaliteitseisen stellen. Hierdoor zouden bijvoorbeeld alleen kosten voor woningen van woningcorporaties of van gecertificeerde private verhuurders voor inhouding op de WML in aanmerking komen.

Heeft u vragen?

Haldu Groep is ook graag uw gespreks- en adviespartner voor de WML. Al uw vragen om meer informatie zijn van harte welkom.