Skip to main content
De avonturen van Sterre TimmermansGeen onderdeel van een categorie

Een slechte mentaliteit keer je alleen…sámen!

Home Een slechte mentaliteit keer je alleen…sámen!

Een slechte mentaliteit keer je alleen…sámen!

30/04/2024 | Leestijd: 4 minuten

Dit keer een wat serieuzere blog van mij. Dat mag toch wel? Ik word ook een beetje ouder en wijzer 😊. We leven momenteel in een maatschappij waarin veel stress, spanning en ongenoegen heerst. Op wereldschaal brengt de oorlog in Oekraïne veel onzekerheid mee. Maar ook in ons eigen kikkerlandje kan het met heel veel korte lontjes ineens gek gaan. Zoals onlangs toen een vrouwelijke conducteur keihard een trap werd afgegooid door losgeslagen jongeren. En wat te denken van 11-jarige jochies die in opdracht van criminelen zwaar vuurwerk aan deuren hangen?

Gewoon slecht opgevoed
Mijn grootvader in zijn luie stoel zou zeggen: “Geef ze een goed pak slaag!”, maar dat mag natuurlijk niet (meer). In mijn ogen heeft heel veel asociaal gedrag te maken met mentaliteit. En ook al zou ik het nieuws niet volgen, dan nóg kom ik in mijn eigen omgeving veel voorbeelden van een slechte mentaliteit tegen. Zo erger ik mij elk weekend mateloos aan mensen die op de parkeerplaats van de supermarkt nét voor mijn neus, terwijl ik al netjes sta te wachten mét richtingaanwijzer, een parkeerplek inpikken. Gewoon slecht opgevoed, met een eveneens slechte mentaliteit tot gevolg.

Ook Haldu is een mini-maatschappij
En bij Haldu groep? Kijk, elk bedrijf is uiteindelijk gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Haldu Groep is dus een mini-maatschappij met alle voor- en nadelen die daar bij komen kijken. Het vreemde gedrag wat we met z’n allen buiten zien, komt ook bij ons voor. Daar schaam ik mij niet voor, want ik denk dat álle trouwe lezers van mijn blog dat zelf ook wel herkennen in hun bedrijf of organisatie. Ik geef je enkele voorbeelden, zowel van binnen als buiten Haldu Groep, dus van onze vakmensen én helaas ook op kantoor. Sommige buitenlandse vaklieden die we zeer zorgvuldig hebben geselecteerd, blijken alsnog vreemde werkgewoontes te openbaren. Ineens besluiten ze van de éne op de andere dag naar huis terug te keren, zonder dat met ons te communiceren. Hun ‘werkwijze’? Ze zetten een huurauto neer op P1 op Schiphol, sturen een appje waar deze staat en leggen de sleutel op de band en het parkeerkaartje in de auto. En dan vinden ze dat de auto netjes is ingeleverd.

Kees léék positief…
Helaas geldt dit niet alleen voor de medewerkers buiten, maar je gelooft het niet: ook intern. Zo verwelkomden we per 1 maart met open armen een nieuwe collega. We geven hem de fictieve naam Kees. Want zelfs na zijn asociale gedrag, en vertrek bij Haldu Groep, gunnen wij hem elders nog een faire kans op werk (zo is Haldu Groep dus ook, hè! Goeie mentaliteit, toch?). Kees kreeg een auto ter beschikking gesteld. Vol enthousiasme slaat Kees aan de slag, en wij denken: ‘da’s ’n goeie!’ Kees komt zijn proeftijd glansrijk door. Maar slechts twee weken later draait Kees als een blad aan de boom om. Op een vrijdag gooit hij uit het niets zijn twijfels over de job op tafel.

Afspraak = afspraak?…eh…nee dus!
We geven Kees de ruimte en spreken af dat hij na het weekend, op maandag, op kantoor komt. Haldu Groep staat er positief in om dit goed op te lossen. Immers, ook voor Kees geldt een opzegtermijn. Maar Kees meldt zich maandag ziek. Hij is niet meer bereikbaar en blijkt doodleuk ergens anders te zijn begonnen. Huh?

“Zijn wij nou gek of is Kees dat?”
Na 20 keer te hebben gebeld, stuurt hij een appje dat hij donderdag komt om zijn auto, laptop en telefoon in te leveren. Maar Kees zet de auto ’s ochtends om 07.00 voor het kantoor met de laptop en telefoon er in en gooit de sleutel in de brievenbus. We kijken elkaar aan bij Haldu Groep en zeggen tegen elkaar: “Zijn wij nou gek of is Kees dat?” In de media hoor je dat verward gedrag van mensen tegenwoordig genoemd wordt: onbegrepen gedrag. Nou, wíj zijn verward door Kees zijn onbegrepen gedrag!

‘It takes a village to raise a child’
Hoe we dit soort slechte mentaliteit oplossen? Ik heb niet dé sleutel, maar hou heel erg van een Afrikaans gezegde: ‘It takes a village to raise a child’. Daarmee bedoelen ze dat je goed gedrag in een kind ontwikkelt als álle volwassenen in de omgeving daaraan mogen bijdragen. Dus ook een corrigerende buurvrouw of een sportleraar die een kind bijstuurt. Kom daar maar eens om in heetgebakerd Nederland! Mijn buurman geeft les op een middelbare school. Eén corrigerende opmerking richting een leerling en de ouders komen op hoge toon verhaal halen. En wie heeft er altijd gelijk? Tja, het kind. Zou Kees ook zulke ouders hebben gehad?

De goede niet te na gesproken!
Toch zeg ik: “It takes a village to raise a child’. Als we elkaar rechtstreeks én consequent durven aanspreken op asociaal gedrag en een slechte mentaliteit, ontstaat er door die massale benadering uiteindelijk een generatie met een betere mentaliteit. En als welgemeende disclaimer zeg ik ook in één adem door: de goede niet te na gesproken, want die zijn er ook heel veel, bínnen én buiten Haldu Groep!

Doe je mee? Een goede mentaliteit maken we samen!

(Of bij jij diegene die bij de supermarkt altijd voor mij een parkeerplek in schiet? . Sorry, maar een goede mentaliteit betekent ook dat je tegen een geintje kunt, toch?)

Liefs,

Sterre