Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Column: Van dip naar doordouwen

By 12/11/2020februari 5th, 2024No Comments
Home Column: Van dip naar doordouwen

Column: Van dip naar doordouwen

12/11/2020 | Leestijd: 3 minuten

Voor iedereen in de bouw stond één vraag op het netvlies: hoe zou de orderportefeuille er na de Bouwvak uitzien? Zou het negatieve effect van corona doorzetten? Al vanaf eind juli en augustus waren de eerste voortekenen voorzichtig positief als je keek naar het aantal onvervulde vacatures. En in september zette deze trend stevig door. Een gunstig voorteken voor wat we nu zien: veel werk en gevulde orderportefeuilles. De bouw loopt hierin voorop, en ik zie gunstige tekenen dat de technieksector in die trend zal volgen. Kortom, van dip naar doordouwen.

Zo kreeg het grote project van aannemerscombinatie Sassevaart, al een jaar uitgesteld, in september alsnog groen licht en kon Haldu Groep met haar mensen vol aan de bak met de bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen. Ook de kleinere aannemers, een belangrijke groep voor de Nederlandse economie, gaat het voor de wind. Niet alleen voor Haldu Groep kwam deze positieve omslag in beeld, maar, voor zover ik kan beoordelen, ook elders in de sector. Cruciaal in dit herstel, is uiteraard dat de materialenlevering logistiek weer op gang komt. Gelukkig constateer ik ook op dit vlak een goed herstel. Mijn visie is dat we licht herstellen, een mooie basis om van 2021 een stevig succes te maken. Immers, de meeste projecten lopen in 2021 door.

Opschalen is het devies

Bij Haldu Groep hebben we inmiddels zelfs weer behoefte aan extra mensen om alle projecten van onze opdrachtgevers te kunnen handelen. Opschalen is nu het devies en op het vlak van recruitment en ook social media hebben we extra ondersteuning in huis gehaald. Deze omslag heeft zich eind augustus/begin september in slechts twee weken voorgedaan. Ik had het voor de zomer, en midden in alle coronaperikelen, niet kunnen vermoeden. Onze vakkrachten worden zelfs alweer door de concurrentie gebeld.

Rol overheid

U weet dat ik regelmatig kritisch ben op de overheid. Dat blijf ik. De snelheid waarmee vergunningen afkomen loopt nog steeds achteruit. En dat geldt helaas ook voor het beschikbaar komen van bouwgrond. In mijn ogen gemiste kansen, wat door het draaien aan deze twee cruciale knoppen kan de overheid voor de bouw écht het verschil maken. Neem de woningbouw, de vraag is ongekend groot en de ruimte is er. Echter, met onze wirwar aan tijdrovende procedures is agrarische grond niet zomaar bouwgrond, dit zijn helaas nog steeds lange en slepende trajecten. Ik pleit er echt voor dat deze trajecten op de turbo gaan. Het gevecht om schaarse bouwlocaties mag toch niet de flessenhals worden terwijl we tegelijkertijd vechten om de economie overeind te houden? Wij willen, wij kunnen en de overheid op haar beurt moet hierin nu écht haar verantwoordelijkheid nemen. Ik las dat het kabinet 20 miljard uittrekt voor een investeringsfonds dat projecten moet steunen op drie terreinen: fysieke infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en onderwijs. Ik hoop van harte dat woningbouw hierin een prominente plaats krijgt. En als grond dan alsnog een probleem is, pleit ik ervoor om veel meer hoogbouw te realiseren zoals nu in Nijmegen.

Pas op: stikstofdossier komt terug

Nog iets over de overheid: die heeft een olifantengeheugen. Dus komt het dossier over stikstof gegarandeerd weer op tafel. Daar moeten we alsnog mee dealen. Recent heeft de Europese Commissie de klimaatdoelstellingen voor 2030 aangescherpt. Over tien jaar, in 2030, moet de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% gedaald zijn. Ook dit dossier is dus nog lang niet van tafel. Ik zeg het u maar alvast…