Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Altijd veilig met Haldu Groep: Walking in a Winter Wonderland

By 07/02/2023juli 24th, 2023No Comments
Home Altijd veilig met Haldu Groep: Walking in a Winter Wonderland

Altijd veilig met Haldu Groep: Walking in a Winter Wonderland

07/02/2023 | Leestijd: 2 minuten

Het jaar 2022 ligt alweer even achter ons. Een jaar waarin wij als Haldu Groep vanzelfsprekend weer de nodige inspanningen hebben geleverd op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers.

Ons VCU systeem is begin dit jaar opnieuw gecertificeerd zonder tekortkomingen of opmerkingen, en met een ongevalscijfer over 2022 lager dan de buitentemperatuur (op moment van schrijven is het 2C in Groesbeek), kunnen we met recht zeggen dat inspanning loont.

Echter liggen de koude en donkere dagen (helaas) nog niet achter ons. Kou, vorst en duisternis kunnen gevaarlijke situaties op de bouwplaats opleveren. Helaas heeft een collega de risico’s van het werken bij kou en vorst aan den lijven ondervonden. Door de gladheid op de bouwplaats is hij uitgegleden en heeft hierbij letsel opgelopen.

Reden te meer om tijdens de koude en donkere dagen extra aandacht te besteden aan veiligheid op de bouwplaatsen. Onderstaand enkele praktische tips:

  • Kleed je warm aan, ook je hoofd, handen en voeten;
  • Neem pauze in een warme omgeving met een warme drank;
  • Controleer voor aanvang van werkzaamheden of je werkplek, loop- en rijpaden ijsvrij en niet glad zijn;
  • Bij gladheid steigers en trappen niet betreden;
  • Zorg voor een goed verlichte werkplek.

Naast zelf maatregelen te treffen tegen koude omstandigheden, kan ook de opdrachtgever maatregelen nemen zodat je veilig en gezond door kunt werken. Denk aan het afschermen van de werkplek tegen kou, vocht, regen en wind, strooien tegen gladheid en zorgen voor goed verwarmde schaftketen.

Bespreek (gevaarlijke) situaties met je opdrachtgever. Je komt samen vast tot een goede oplossing. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Haldu Groep (safety manager: Tom van Alfen) zodat wij iets voor je kunnen betekenen.

Rest mij nog een ieder een voorspoedig en gezond, maar vooral veilig 2023 te wensen!