Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Alles zit tegen. Daarom door… samen met u!

By 11/05/2022februari 5th, 2024No Comments
Home Alles zit tegen. Daarom door… samen met u!

Alles zit tegen. Daarom door… samen met u!

11/05/2022 | Leestijd: 3 minuten

Soms lees je dat ‘verandering de enige constante is’. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Zelden was het zó onrustig in onze marktsector als nu. Ik noem u in vogelvlucht de factoren die deze onzekere cocktail veroorzaken.

De oorlog in Oekraïne is uiteraard vooral heel erg door het peilloze leed dat het veroorzaakt, laat ik duidelijk zijn. Maar een economisch effect in het kielzog daarvan is het opdrijvende effect op de prijzen voor bouwmaterialen. Immers, veel staal komt uit Oekraïne, maar vooral ook Rusland. Door de handelsmaatregelen stokt dus de aanvoer van staal voor onze bouwprojecten. Als je dan leest dat Rusland dit staal nu doorverkoopt aan China en dat de Chinezen dit staal vervolgens met een megamarge doodleuk doorverkopen aan Europa, dan word ik wel even heel naar.

Onzekerheid buitenlandse vaklieden

Ook maakt de oorlog de positie van veel Poolse vakmensen onzeker. Voor Pasen keren zij massaal terug naar huis, maar met de oorlog letterlijk aan hun landsgrenzen, zijn we blij hen allemaal weer na Pasen te mogen begroeten voor op uw bouwprojecten. Als zij thuisblijven om hun gezin te beschermen kan ik hen dat niet kwalijk nemen. Overigens lees je in de media allerlei oproepen om de overspannen Nederlandse arbeidsmarkt te lenigen door vluchtelingen uit Oekraïne hier aan het werk te zetten. Realiseren de voorstanders hiervan zich wel dat dit hoofdzakelijk getraumatiseerde moeders met kinderen zijn? Hun mannen en vaders hebben het timmergereedschap moeten verruilen voor oorlogsgereedschap.

Krapte tijdelijke huisvesting almaar krapper

Een ander effect van de oorlog is de meer dan terechte opvang en huisvesting in Nederland van vluchtelingen uit Oekraïne. Gemeentes krijgen hiervoor mooie budgetten en nemen daarmee een concurrerende positie in op de markt voor tijdelijke huisvesting. Dit maakt dat de markt voor huisvesting voor onze buitenlandse vakkrachten nog krapper wordt dan deze al was. Ik verzeker u: die opvang van vluchtelingen is cruciaal, ik schets u alleen maar het domino-effect.

Nieuwbouwplannen kabinet? Onhaalbaar

Ondertussen brengt onze minister Hugo de Jonge een zeer ambitieus huizenbouwplan de wereld in. Zijn geplande aantallen te bouwen woningen per jaar? Sorry, maar die ga ik hier niet meer noemen. In het verleden zijn al zo vaak ambitieuze aantallen genoemd en vervolgens niet gehaald, dat ik er geen geloof meer in heb. Toen ik zijn aantallen las, moest ik er eigenlijk smalend om lachen.

Nieuwbouw? Onbetaalbaar voor de gemiddelde werknemer

En daar komt bij: nieuwbouwwoningen zijn voor grote groepen mensen niet meer te betalen, zegt ook de Vereniging Eigen Huis (VEH). Dus áls we erin slagen om te bouwen, dan is het eindresultaat eenvoudigweg te duur. De organisatie voor huiseigenaren wijst erop dat in de woningbouwplannen van het kabinet de NHGgrens van 355.000 euro als betaalbaar wordt beschouwd. Maar dat is volgens de VEH voor veel huishoudens niet te bereiken, van politieagent en zorgmedewerker tot leerkracht. Kortom, voor de massa van Nederland. Volgens de VEH wordt het bouwen van betaalbare huizen nog een hele uitdaging. Ik citeer: “Als de bouwproductie niet past bij de financiële mogelijkheden en woonwensen van de doelgroepen, dan wordt het woningtekort maar deels opgelost”, zo klinkt het. Daarbij zou het kabinet ook de NHGgrens moeten loslaten. Ondertussen lijkt het stikstofprobleem onoplosbaar geworden en zie ik de nieuwe minister wel veel door weilanden lopen, maar het probleem nog niet de wereld uit helpen!

Wederzijds geven en nemen

Kortom, er zit heel veel tegen. Zo hebben wij recent een kleine verhoging van onze tarieven moeten doorvoeren vanwege de enorm stijgende kostprijzen. De meeste klanten toonden begrip en dat zegt veel over de lange relaties die wij met hen hebben opgebouwd. Het is nu wederzijds geven en nemen. En alsnog dekt deze relatief geringe stijging niet al onze kosten. Over geven en nemen gesproken.

Tijd voor goed nieuws

Is er ook goed nieuws? Yes! Na al het coronagezeur met die drammende wappies zie ik in de maatschappij nu heel veel solidariteit. Ik bedoel: 26.000 spontane aanmeldingen van gastgezinnen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daar neem ik mijn petje voor af!

Samen zetten we Nederland weer in de steigers!

Corona, de oorlog, het gebrek aan vaklieden en woningen: je zou er moedeloos van worden. Maar dat doen we niet bij Haldu Groep. Als alles tegenzit, dan gaat Haldu Groep juist dóór. Sluit u daarom bij ons aan: als opdrachtgever, als recruiter, als vakman of als aanbieder van tijdelijke huisvesting. Samen zetten we Nederland weer in de steigers!