Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

ABU en NBBU reageren positief op de kabinetsplannen voor flexwerk

By 22/11/2017april 20th, 2022No Comments
Home ABU en NBBU reageren positief op de kabinetsplannen voor flexwerk

ABU en NBBU reageren positief op de kabinetsplannen voor flexwerk

22/11/2017 | Leestijd: 4 minuten

De aanstaande regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wil flexwerk duurder en vast werk aantrekkelijker maken. Het wordt payrollers hiermee moeilijker gemaakt, uitzendkrachten moeten meer sociale zekerheid krijgen en er komt een minimum uurtarief voor ZZP’ers. Toch reageren de ABU en NBBU positief op de kabinetsplannenDat blijkt uit het regeerakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Haldu Groep praat u graag bij.

In een eerste reactie op het gepresenteerde regeerakkoord is de ABU positief. De brancheorganisatie stelt vast dat het nieuwe kabinet ‘op zoek gaat naar een nieuw evenwicht tussen vast en flex.’ “Het nieuwe kabinet legt een goede basis voor de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. Ook de NBBU is in haar eerste reactie positief. De NBBU is ook blij dat uitzendwerk en detachering als zodanig niet ter discussie staan. Dat geldt wel voor de vormgeving van payrolling, stelt de brancheorganisatie vast. Hierover wil de NBBU graag in gesprek. De brancheorganisatie zegt de uitnodiging om samen met partijen uit het veld en sociale partners tot een eerlijkere arbeidsmarkt te komen, dan ook graag aan te nemen.

Payrollmarkt aan banden

Het regeerakkoord bevat maatregelen die de flexmarkt zullen raken. Het nieuwe kabinet wil de in haar ogen ‘doorgeslagen flex’ aanpakken door onder meer payrolling aan banden te leggen. De mogelijkheden voor payrolling zouden worden beperkt en het inhuren van personeel via payrollconstructies zou minder aantrekkelijk worden gemaakt. Welke concrete maatregelen het kabinet hiervoor zal nemen, is nog niet bekend.

Payrolling is en blijft bedoeld om werkgevers te ontzorgen

In reactie op deze aangekondigde maatregelen tegen payrolling zegt de ABU blij te zijn dat payrolling kan blijven bestaan en de brancheorganisatie deelt de wens om payrolling te reguleren. Koops: “Payrolling is en blijft bedoeld om werkgevers te ontzorgen. Niets meer en niets minder. Wij gaan graag met het nieuwe kabinet en sociale partners om tafel voor de verdere uitwerking van het wetsvoorstel.” De NBBU vraagt zich af wat de aangekondigde maatregelen met betrekking tot payrolling betekenen. Want leden van de NBBU bieden zowel uitzenden als payroll aan, conform de NBBU-cao, en passen al sinds jaar en dag de inlenersbeloning toe. Het loon en de vergoeding van de uitzend- of payrollkracht is daarmee al gelijk aan het loon van de werknemer in dienst van de opdrachtgever. Payroll is eenvoudigweg een goed georganiseerde manier van flexibele arbeid, stelt de NBBU.

Meer rechten uitzendkrachten

Ook wil het nieuwe kabinet uitzendkrachten meer rechten geven op het gebied van sociale zekerheid. Dit zou uitzendkrachten duurder maken voor inlenende bedrijven. Wat dit precies inhoudt, is ook nog niet duidelijk.

Wet DBA aangepast

De Wet DBA gaat op de schop. In plaats van de onwerkbare modelcontracten komt er een ‘opdrachtgeversverklaring’. Die zou opdrachtgevers wel duidelijkheid en zekerheid vooraf moeten bieden over de inhuur van ZZP’ers. Deze opdrachtgeversverklaring moeten opdrachtgevers in een webmodule online kunnen invullen. Daarnaast zegt het nieuwe kabinet dat de term ‘gezagsverhouding’ zal worden verduidelijkt in de wet. Ook dit moet opdrachtgevers meer zekerheid bieden bij het inhuren van ZZP’ers. Het aanstaande kabinet belooft in het eerste jaar na de invoering van de opdrachtgeversverklaring terughoudend te zijn met controles en het uitdelen van boetes. Koops zegt over deze ‘opdrachtgeversverklaring’: “Of dit de vastgelopen ZZP-markt gaat vlot trekken, moet nog blijken. De crux zit in de details. Deze bepalen immers hoe makkelijk het gaat worden om een zelfstandige in te huren.”

Ondernemersovereenkomst

Ook de NBBU is blij dat de Wet DBA wordt vervangen evenals met de mogelijke komst en verankering in het Burgerlijk Wetboek van de ondernemersovereenkomst. De NBBU heeft wel enige zorgen over de webmodule die opdrachtgevers hiertoe moeten invullen. Haar advies: hou ‘m compact, omdat je anders onwerkbare situaties creëert. Een dergelijke situatie hebben we al een keer meegemaakt bij de mislukte webmodule van de Wet BGL.

Minimum uurtarief ZZP’ers

Het aanstaande kabinet wil een minimum uurtarief voor ZZP’ers invoeren. Dit minimum uurtarief zal tussen de 15 en 18 euro liggen. Wie minder verdient, wordt niet meer als zelfstandige beschouwd. En dat heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie als een dienstverband aan zal merken. En dus wordt de opdrachtgever feitelijk de werkgever. En die moet vervolgens sociale premies afdragen zoals voor andere werknemers. Dit minimum uurtarief voor ZZP’ers is bedoeld om de mensen aan de onderkant van de ZZP-markt te beschermen die moeilijk rond kunnen komen als zelfstandige. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld maaltijdbezorgers of schoonmakers.

Ketenbepaling teruggedraaid

Ook wil het nieuwe kabinet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om medewerkers vast in dienst te nemen. Die kortere ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid wordt door het nieuwe kabinet weer teruggedraaid. Werkgevers hoeven straks pas weer na drie jaar een vast contract aan te bieden, in plaats van twee jaar. De redenering hierachter is dat werkgevers eerder een aansluitend vast contract aanbieden na drie jaar tijdelijke contracten dan na twee jaar.