Skip to main content

Здравно и пенсионно осигуряване

Здравно осигуряване: всичко е осигурено
От момента, в който започнете да работите за Haldu Groep, трябва да имате здравна застраховка. Не е необходимо да се занимавате сами с това в Нидерландия, ние ще се погрижим вместо вас. Ще ви насочим към нашата застрахователна компания и ще изпратим здравноосигурителната ви карта на домашния ви адрес. В Нидерландия е задължително да имате здравна застраховка и да плащате премия.

Пенсионна схема: спокойно бъдеще
След като сте работили 26 седмици, автоматично започвате да събирате средства за пенсия. Не е необходимо да правите нищо сами по отношение на пенсията си. Всичко е уредено веднъж завинаги, така че да имате приятно бъдеще след края на трудовата си кариера.