Skip to main content

За нас

Haldu Groep е организация, която (от 2010 г.) включва: Halkers Groesbeek, Duoflex Bouwondersteuning, Gromada Uitzendorganisatie и DeGraaf (от 2020 г.). Тези 4 агенции за подбор на персонал са надежден доставчик на служители за строителната, инженерната и автомобилната индустрия. Около 400 служители работят ежедневно за различни клиенти по проекти в цяла Нидерландия.

Лична помощ

Искате ли да работите в компания, която цени личното лидерство и колегиалността? В замяна на вашия талант, ангажираност и знания, вашият Личен професионален координатор в Haldu Groep ще ви помогне и ще ви даде насоки. От подаването на кандидатурата ви до първия работен ден по проекта на клиента и по-нататъшното ни сътрудничество.

Място за вашите амбиции

Имате ли амбиции и търсите ли компания, която да ви помогне да ги постигнете? Ние ви помагаме да си намерите работа при нашите клиенти от строителната, инженерната и автомобилната индустрия. По този начин можете да реализирате собствените си амбиции в Haldu Groep. Ние ви изслушваме, оценяваме нашето сътрудничество и винаги дискутираме вашите коментари  с цел по-добро сътрудничество между нас. Удовлетвореност във всяко отношение! Защото благодарение на това нашите герои от Haldu работят със страст и енергия. Можете да разчитате на това.

Добре сертифицирани

Haldu Groep е член на Нидерландската асоциация на агенциите за посредничество и наемане на работа (NBBU). NBBU е търговската асоциация на професионалните посредници на пазара на труда и представлява интересите на над 1000 широки доставчици на услуги в сектора на временната заетост: агенции за временна заетост, фирми за изплащане на заплати и други посредници на гъвкавия пазар на труда.

Благодарение на строгата сертификация можете да сте сигурни, че заплатата ви се изплаща навреме и получавате това, което ви се полага. В допълнение към сертификацията на NBBU ние притежаваме и знака за качество на SNA и знака за качество на SNF.

Чрез знака за качество SNA Haldu Groep гарантира, че спазваме законите и разпоредбите относно предоставянето на временни работници. Знакът за качество SNF показва, че разполагаме с помещения за настаняване, които отговарят на всички изисквания за нашите чуждестранни колеги от Haldu.

Haldu Groep притежава и сертификат VCU, който доказва нашата надеждност и доказва, че безопасната и здравословна работа е от първостепенно значение в Haldu Groep.