Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

WAB mist doel

By 30/09/2021juli 24th, 2023No Comments
Home WAB mist doel

WAB mist doel

30/09/2021 | Leestijd: 2 minuten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft geleid tot het verlies van 77.000 tijdelijke banen die niet aantoonbaar zijn vervangen voor vaste contracten. Het effect van de WAB is dus uitgebleven. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.

De WAB is ingevoerd met het doel: meer contracten voor onbepaalde tijd. Het moest voor werkgevers aantrekkelijker worden om medewerkers een contract voor onbepaalde tijd te geven. Zo werd de lage WW premie ingevoerd. Tevens werd er een nieuwe ontslagmogelijkheid geïntroduceerd: de cumulatiegrond.

Uit het rapport ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt tot omslag flexwerkers’ zijn 3 opvallende conclusies te trekken:

  1. Sinds invoering WAB ontslaan werkgevers flexwerkers en stappen over op zzp’ers;
  2. WAB pakt zeer nadelig uit voor vrouwen, jongeren en lager opgeleiden;
  3. WAB heeft niet geleid tot meer werk- en inkomenszekerheid.

Massale opzegging tijdelijke contracten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – die vaste arbeidsrelaties aantrekkelijker moet maken dan flexibele contracten – behoeft nog verdere uitwerking, zo stelt ABN AMRO.

Sinds mei 2019, de maand waarin de Eerste Kamer zou stemmen over het wetsvoorstel, werden in totaal ruim 77.000 arbeidsrelaties opgezegd als gevolg van de WAB: 5% van de 1,5 miljoen tijdelijke contracten.

Vastgesteld is dat de opgezegde banen niet aantoonbaar vervangen zijn door vaste contracten. Opmerkelijk is dat werkgevers vooral in de aanloop naar de wet, die op 1 januari 2020 van kracht werd, massaal tijdelijke contracten hebben opgezegd. Sinds de invoering zijn vele ex-flexwerkers ZZP’er geworden. In de maanden dat de WAB leidde tot beëindiging van tijdelijke contracten, nam het aantal ZZP’ers toe. Anderzijds nam het aantal ZZP’ers weer af in de maanden dat werkgevers hun verwachtingen bijstelden en weer flexwerkers aannamen.

WAB leidt tot ‘waterbedeffect’

Uit het onderzoek van ABN AMRO blijkt dat werkgevers die werken met een flexibele schil door de komst van de WAB geneigd waren uitzendkrachten en interne flexwerkers door ZZP’ers te vervangen. Hierdoor is een ‘waterbedeffect’ ontstaan, stelt Kamalika Patra, sector analist Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “De WAB is bedoeld om vaste arbeidsrelaties voor werkgevers aantrekkelijker te maken dan flexibele arbeidsrelaties.”

Hieruit blijkt dat het doel van de WAB – meer werk- en inkomenszekerheid voor werknemers en meer flexibiliteit voor werkgevers – niet aantoonbaar is bereikt.