Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Column: Haldu betaalt de hoofdprijs voor alle recente ontwikkelingen

By 11/01/2022februari 5th, 2024No Comments
Home Column: Haldu betaalt de hoofdprijs voor alle recente ontwikkelingen

Column: Haldu betaalt de hoofdprijs voor alle recente ontwikkelingen

11/01/2022 | Leestijd: 3 minuten

Op school hebben we het allemaal geleerd tijdens de les economie: als je kosten stijgen en je verkoopprijs blijft gelijk, dan slinkt je marge. Ik zie de grafiek van de docent economie op het krijtbord nog voor mij. Echter, deze ontwikkeling uit de lesboeken ervaart Haldu Groep helaas nu al drie opeenvolgende jaren in de harde praktijk van alledag. Wat zich daarbij voordoet, is wat de Engelsen een ‘perfect storm’ noemen. Namelijk dat alle soorten kostenstijgingen zich ook nog eens allemaal tegelijkertijd manifesteren en elkaar versterken.

Ik noem u de meest in het oog springende prijsstijgingen. Daarbij heb ik het gevoel dat u de meeste zult herkennen omdat deze ook invloed hebben in en op uw eigen organisatie. Allereerst is daar de wettelijk verplichte cao Bouw & Infra die per 1 januari 2022 maar liefst 3% loonstijging voorschrijft. Ook het wettelijk toegenomen aantal pappadagen voor onze vaklieden tikt door in onze marge. Want als verantwoord werkgever voorzien we hierin voor onze jonge vaders met een financiële aanvulling. Zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Eveneens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) drukt kostentechnisch stevig door daar waar het pijn doet: bij Haldu Groep.

Inflatie, huurkosten en corona

Tegelijkertijd waart het inflatiespook weer sinds lange tijd door Europa. En over Europa gesproken: Haldu prijst zich gelukkig met haar vele buitenlandse werklieden, maar ook deze buitenlandse vakkrachten hebben geroken aan een hogere levensstandaard en verlangen inmiddels meer salaris. Haldu Groep is trots op de kwaliteitsvolle huisvesting van onze buitenlandse vaklieden. Maar u weet dat de Nederlandse vastgoedsituatie momenteel explodeert. Particulieren vinden nauwelijks een woning. Die krapte betekent dat verhuurders Haldu Groep regelmatig confronteren met huurstijgingen. Ook die hebben we lange tijd niet in onze prijzen aan de opdrachtgevers doorberekend. Last but not least: ook corona drukte de resultaten en de metershoge ziekteverzuimpercentages die dit virus met zich meebrengen, raken onze marge aanzienlijk. Neem de materialentekorten die zich voordeden en nog steeds voordoen. Waardoor dan ook niet altijd elk gepland uur ook daadwerkelijk gewerkt wordt, en hierdoor te vaak kostenverhogende projectwissels zijn.

Geen verband tussen vraag en aanbod

Eveneens leerden we tijdens de les economie op school dat als een product of dienst schaars wordt, de aanbieder onbelemmerd hogere prijzen kan vragen. Ik verzeker u dat dit deel van het lesboek echt herschreven moet worden voor de uitzendbranche. Al sinds langere tijd is het werkaanbod hoog en het aanbod van goede vakmensen daarmee niet in balans. Toch vraagt de uitzendbranche geen torenhoge bedragen aan bouwers voor de schaarse vaklieden. Onze laatste prijsverhoging dateert alweer van enige tijd geleden en die was enkel te wijten aan cao-wijzigingen. Deze kwamen in geen geval ten goede van onze marge.

De opbrengst van onze prijsstijging? De beste vakmensen vinden en behouden

Al met al leiden deze ontwikkelingen tot een onontkoombare conclusie: Haldu Groep moet op enig moment de prijzen verhogen. Niet bedoeld om zelf meer rendement te maken, niets van dat alles. De prijsstijgingen die wij gaan doorvoeren, zijn louter en alleen bedoeld om ons werk aan u op het allerhoogste niveau te kunnen blijven uitvoeren. Dus met de beste vakmensen, met de beste begeleiding en beste materialen en gereedschappen. Want u weet dat dát het laatste is wat Haldu Groep doet: beknibbelen op kwaliteit om de kosten te drukken. Ook hebben we de marge hard nodig voor onze kosten-intensieve investeringen in vooral werving & selectie van de steeds schaarser wordende vakmensen voor uw projecten. Ik vertrouw erop u hiermee goed, eerlijk en open te informeren. Mocht u hier toch moeite mee hebben? Laat het mij weten en ik stap direct in de auto om de rekensom bij u aan tafel tot in detail te verklaren.

Danny van Hal