5% eis Social Return opgepakt met 100% inzet - Haldu Groep

5% eis Social Return opgepakt met 100% inzet

Leestijd: 3 minuten

Social Return kent een prachtig doel: de uitstroom naar werk bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. De 5% eis die aan Social Return zit gekoppeld, is door Haldu Groep met 100% inzet opgepakt. Inmiddels schakelen zowel Dura Vermeer als ERA Contour met Haldu Groep voor Social Return. Haldu Groep speelt hiermee in de voorhoede als het gaat om totale ontzorging op het gebied van personele dienstverlening.

Op een project voor ERA Contour heeft Haldu Groep vier mensen in het kader van Social Return aan het werk. Zij komen uit het bestand van de gemeente Tilburg, zijn zorgvuldig door Haldu Groep geselecteerd, voorgesteld aan ERA Contour en daarna netjes geplaatst. Inmiddels zijn zij al een aantal weken op de bouw bezig.

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen? Bijzonder positief. Gemotiveerde mensen die graag weer aan het werk willen. Capabel om het werk te doen. Kortom, er is inmiddels sprake van een succesvolle samenwerking. Haldu Groep doet al het werk voor dit Social Return project: van werving en selectie en onderhandelingen met gemeenten tot en met plaatsing, begeleiding van de geplaatste medewerkers en tussentijdse en eindevaluatie op het project.

Speciale aandacht geborgd

Leermomenten? Die zijn er elke dag. We werken hierin samen met kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist een andere instelling van ons als bemiddelend uitzendbureau. Deze nieuwe collega’s hebben gemiddeld meer contact en begeleiding nodig. De opdrachtgever, ERA Contour, legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij ons neer en wij hebben hiervoor op onze beurt een betrokken werkcoach aangesteld. Zij is volledig bezig met deze categorie werknemers en onderhoudt tevens het contact met de betreffende projectleiders en uitvoerders op het werk. Ontzorging in optima forma derhalve.

Van asociale bedreiging naar kans om socialer te ondernemen?

Wat de toekomst brengt? Projecten voor Social Return zullen gegarandeerd vaker terugkomen. Het is immers gewoon een eis die gesteld wordt vanuit de overheid. De 5% eis. Echter, Haldu Groep ziet deze eis, deze wettelijke verplichting, niet als een bedreiging, maar juist als een kans. Wij bieden mensen een hernieuwde kans op re-integratie in het arbeidsproces, wij helpen de BV Nederland ermee, het is een onderdeel van onze totale dienstverlening en het draagt bij aan ons rendement. Tot slot, ook niet onbelangrijk, leiden Social Return projecten door het nauwe contact dat daarvoor is vereist met de opdrachtgever tot nieuwe opdrachten, ook buiten de sfeer van Social Return. Kortom, een mes dat aan meerdere kanten snijdt.

Benieuwd naar reacties uit de praktijk?

Hoe een aantal partners van Haldu Groep de samenwerking op het gebied van social return ervaren, kunt u lezen in mijn volgende blog.

Social Return en Dura Vermeer Infra

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn zo veel mogelijk geïntegreerd in de strategie van Dura Vermeer en dagelijkse bedrijfsvoering van haar medewerkers en hiermee diep verankerd in de organisatie. Waarmaken van ambities, niet voor niets de slogan van Dura Vermeer, dus ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een ambitie die Haldu Groep waarachtig aanspreekt en volop kansen biedt om de samenwerking op het vlak van personele dienstverlening te intensiveren. Immers maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen staat ook hoog op onze agenda. Naast het sociale aspect biedt het namelijk ook uitgelezen kansen om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan met bestaande én nieuwe relaties.

Handschoen opgepakt

Dura Vermeer heeft Haldu Groep en Shanks uitgedaagd om gezamenlijk voor een betere afvalscheiding te gaan zorgen door de inzet van Social Return. Het gaat hier in aanvang vooral om projecten die zich concentreren op gescheiden afval verzamelen en bouwplaatsen opruimen. Als partners van Dura Vermeer in afval en inleen, Shanks via Gerard Veldhuijzen en Haldu Groep, hebben wij deze handschoen voortvarend opgepakt en ondertussen gezamenlijk een slim en praktisch initiatief uitgewerkt.

Voordelen

De voordelen voor alle partijen? Veelzijdig. Zoals schonere bouwplaatsen, meer gescheiden afvalstromen en uiteraard ook kostenreductie op afval door een betere scheiding door de inzet van bouwplaatsopruimers onder de paraplu van Social Return. In samenwerking met geschikte kandidaten in het kader van Social Return beantwoordt Dura Vermeer aan de eis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen én kan zij prijstechnisch nog meer concurrerend ondernemen.

Bovendien draagt een bouwplaats die er netjes uitziet bij aan een positief imago van het bedrijf. De opleiding van deze medewerkers wordt verzorgd door partner Shanks, terwijl Haldu Groep werft, selecteert en de werkcoach levert. Uiteraard wordt de uitvoerder van Dura Vermeer ook betrokken bij zowel de selectie als invulling en begeleiding van de Social Return kandidaten. Een perfect staaltje van ketensamenwerking.

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Vul het “Open sollicitatie” formulier in en vergroot je kans op een baan in de bouw, techniek en automotive.
Op basis van jouw CV kijken wij of we jou kunnen matchen met een van onze vacatures.

Open sollicitatie