april 2018 | Haldu Groep

Nieuwe cao voor de bouw, ruim 5% loon erbij

Leestijd: 2 minuten

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel omhoog met 5,35% en bedrijven en de vakbeweging gaan zich inspannen om nieuwe mensen te werven. De cao is geldig tot 31 december 2019.

Volgens Bouwend Nederland, de vereniging voor bouw- en infrabedrijven, past het onderhandelingsresultaat in deze tijd waarbij er vooral wordt geïnvesteerd in mensen. Dit is volgens Bouwend Nederland noodzakelijk en ook weer mogelijk.

Toenemende werkgelegenheid

Iedereen weet dat de economie weer aantrekt en er weer werk voor bouwbedrijven is. Maar door de zware jaren hebben veel vakkrachten de sector verlaten. De cao-afspraken weerspiegelen volgens de branchevereniging de gezamenlijke wil om de sector nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, zij-instromers en mensen die de bouw- en infra eerder hebben verlaten.

Vakbond

FNV Bouwen & Wonen is blij dat er is afgesproken dat bijna alle afspraken in de bouw-cao ook voor uitzendkrachten gelden, inclusief pensioenafspraken. “Gelijk loon voor gelijk werk dus”, laat de vakbond op haar website weten. Daarnaast is de vakbond blij dat er is afgesproken dat zowel werkgevers en werknemers gezamenlijk op gaan trekken richting de overheid om te pleiten voor een regeling voor een flexibele AOW, ingaand na 45 gewerkte jaren.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid zijn er afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘bouwspraak’, bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.

Positief

Caspar Jansen, directeur van Haldu Groep, is positief over de nieuwe cao. “Ik ben het er namelijk mee eens dat het een van de manieren is om mensen weer te interesseren voor de bouw. Haldu Groep conformeert zich aan de Inlenersbeloning. Het is dus een goede ontwikkeling die naar mijn verwachting gaat bevorderen dat niet alleen de nieuwe lichting maar ook de zij-instromers zich zullen melden voor een baan bij Haldu Groep om vervolgens te werken voor prachtige bouw- en aannemingsbedrijven in Nederland.”

Concrete invulling

De structurele loonsverhoging van 5,35 % wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste verhoging van 2,35% is op 1 augustus 2018 en de tweede verhoging van 3% is op 1 juli 2019.

Lees hier het gehele ondertekende onderhandelingsresultaat.

nieuwe cao

Ontvang gratis nieuws en informatie

Vul het formulier in en je ontvangt gratis nieuws en informatie in je mailbox.

Contactgegevens

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Vul het “Open sollicitatie” formulier in en vergroot je kans op een baan in de bouw, techniek en automotive.
Op basis van jouw CV kijken wij of we jou kunnen matchen met een van onze vacatures.

Open sollicitatie

De nieuwe privacywetgeving. Wat houdt het in?

Leestijd: 3 minuten

Binnenkort komt er een nieuwe privacywetgeving. Op 25 mei van dit jaar vervangt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de huidige regelgeving. Binnen de EU bestaan nu nog verschillen, maar met de ingang van de AVG is er één privacywet voor de hele Europese Unie.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties (van ZZP’er tot grote multinationals) die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijken onder de wet. Ook als u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen.

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u de wet naleeft. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd. Hoeveel telefoonnummers van klanten staan er bijvoorbeeld in een telefoon van een medewerker? En heeft u niet ooit e-mailadressen van klanten verzameld om nieuwsupdates te kunnen versturen? De AVG heeft dus consequenties voor álle bedrijven die op allerlei manieren zakendoen in de EU.

AVG in een notendop

Het doel van de nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele Europese Unie gelijk te trekken. Tegelijkertijd krijgen burgers veel meer zeggenschap over hun data en wat daarmee gebeurt.

Zo moeten bedrijven duidelijk maken waarom ze bepaalde gegevens nodig hebben en waarvoor die worden gebruikt. Ook moeten ze burgers desgewenst inzage geven in de opgeslagen data. Burgers mogen hun toestemming intrekken, klachten indienen en gebruikmaken van het recht om vergeten te worden.

Dit alles houdt in dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Ze moeten hun beleid herzien en waar nodig aanscherpen. Bij de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) hoeft een datalek pas gemeld te worden als er sprake was van opzet of grove schuld en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ook dan pas boetes uitdelen. Dat verandert met de AVG. De AP mag straks boetes opleggen tot maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Niets doen? Geen optie!

Maar wat als je als bedrijf niets doet? Een terechte vraag en het antwoord is simpel. Er hoeft niet direct iets te gebeuren. Voor hetzelfde geld gaat alles goed. Maar wat als u een controle krijgt, of erger nog, wat als er gevoelige gegevens van uw klanten of leden op straat komen te liggen? Deze situaties wilt u uiteraard voorkomen. Bovendien kan het bestuur of de directie hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Zorg dus dat alles op orde is, zie het niet puur als een wet waar je aan moet voldoen. Sta voor de intentie van de wet dat we met elkaar zorgvuldig met persoonlijke gegevens om willen gaan.

Hoe staat Haldu Groep hierin?

Haldu Groep streeft er natuurlijk naar om vóór de gewenste datum van 25 mei alles met betrekking tot de AVG goed te regelen. Wij verwerken immers veel contactgegevens van zowel onze werknemers als onze opdrachtgevers. Om alles in goede banen de leiden en vervelende situaties te voorkomen, kan het zijn dat we een beroep doen op uw bereidwilligheid.

Handige links

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 10 stappen beschreven om goed voorbereid te zijn op de AVG. Klik hier om het stappenplan te lezen.
Algemene verordening gegevensbescherming grafisch in een notendop.
Lees hier de volledige wet.

privacyverklaring privacywetgeving avg

Ontvang gratis nieuws en informatie

Vul het formulier in en je ontvangt gratis nieuws en informatie in je mailbox.

Contactgegevens

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Vul het “Open sollicitatie” formulier in en vergroot je kans op een baan in de bouw, techniek en automotive.
Op basis van jouw CV kijken wij of we jou kunnen matchen met een van onze vacatures.

Open sollicitatie

“Terugkomen bij Haldu Groep was heel makkelijk omdat het warme contact altijd is blijven bestaan”

Leestijd: 3 minuten

Eelco Derksen werkte eerder voor Haldu Groep als financieel controller. Twee jaar geleden vertrok hij om een lovenswaardige reden: hij wilde graag minder reistijd en meer aandacht en tijd voor zijn gezin. Onlangs begon het weer te kriebelen bij Eelco en kon hij in februari 2018 terugkeren bij Haldu Groep: “Ze laten je niet snel vallen.” Overigens is Eelco niet de enige collega die uitvliegt én weer terugkeert op het Haldu nest. Eelco: “Het komt vaker voor, weet ik.”

Gekozen voor gezin

Graag licht Eelco zijn vertrek ruim twee jaar geleden nader toe: “De kinderen waren nog jong en ik had veel reistijd naar mijn werk. Eigenlijk zag ik mijn gezin te weinig. Dat begon thuis te wringen en ik besloot dichterbij te gaan werken, zodat ik meer tijd had voor mijn gezin. Nu zijn de kinderen wat ouder en is dit soort zaken thuis in balans. Het eerdere argument van de reistijd was uiteindelijk niet meer zo prominent en ik ging graag in op de uitnodiging om terug te komen!”

Haldu maakte terugkeren heel gemakkelijk

Dat terugkomen ging trouwens heel soepeltjes. Eelco: “Tijdens mijn twee werkzame jaren elders is het contact tussen mij en Haldu Groep gewoon blijven bestaan, zoals met Caspar Jansen. Dat zegt heel veel over de manier waarop ik destijds ben weggegaan; heel goed dus. No hard feelings aan beide kanten. Dus toen ik terug werd gevraagd, was er eigenlijk geen enkele reden om niet op dit aanbod in te gaan. De kinderen waren groter en ik kon iets meer gemist worden.”

Nog stééds een familieman

Nog steeds is Eelco een echte familieman en besteedt hij zoveel mogelijk tijd aan zijn gezin: “In mijn vrije tijd ben ik actief voor de voetbal, zowel voor mijn zoon als dochter. Ik train het team van mijn dochter en sta veel langs de lijn bij haar en ook bij mijn zoon. Mocht ik dan nog tijd over hebben, dan pak ik graag de mountainbike.”

Digitalisering financiën

In die twee jaar elders was Eelco ook controller, maar dan bij een andere uitzendorganisatie: “Daar zag ik de voordelen van digitalisering. Toen ik terugkwam bij Haldu Groep heb ik ervoor gepleit, met die positieve ervaring op zak, om Haldu Groep ook versneld te laten profiteren van allerlei digitale systemen. We doen al aan digitale verslaglegging en willen op korte termijn hierin graag een volgende stap zetten. Namelijk dat de vakmensen hun gewerkte uren digitaal in een portal kunnen inkloppen, in plaats van dat wij dat doen vanaf hun aan ons toegezonden urenbriefje. Dit scheelt tijd en geld en ook maak je de kans op fouten bijna nihil, omdat er geen menselijke tussenkomst is bij het inschieten van die digitale gegevens in onze systemen. We gaan werken aan een dergelijke oplossing. Het idee is dat we dit jaar, dus in 2018, een dergelijk programma implementeren.”

Stipte betaling hoog in het vaandel

Eelco Derksen geeft, na zijn terugkeer, leiding aan de afdeling financiële en loonadministratie: “Hier werken momenteel zes medewerkers.” Hij is eindverantwoordelijk voor de interne financiën, maar ook voor de correcte en tijdige betaling aan de vakmensen die Haldu Groep voor haar klanten aan het werk heeft: “De medewerkers van deze afdeling bereiden alles voor, zoals de betaling aan onze vakmensen. We hebben daar een naam in hoog te houden, omdat we onze vakmensen die zo hard werken graag tot achter de komma kloppend en exact op tijd uitbetalen.”

Trots op behaalde resultaat

Tot slot: “Sinds ik terug ben, zie ik dat Haldu Groep écht grote stappen heeft gezet. Met meer body, meer collega’s en nog meer opdrachtgevers. De professionaliteit was al groot, maar heeft in die periode opnieuw een sprong gemaakt. Zij zijn in mijn ogen op het niveau gekomen waarop zij werkelijk een goede aanvulling vormen voor grote bouwbedrijven, maar ook in de automotive en techniek. Iedereen mag daar trots op zijn!”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Vul het “Open sollicitatie” formulier in en vergroot je kans op een baan in de bouw, techniek en automotive.
Op basis van jouw CV kijken wij of we jou kunnen matchen met een van onze vacatures.

Open sollicitatie

“Haldu Groep heeft mij met open armen terug ontvangen!”

Leestijd: 2 minuten

Timmerman Alfred Bakker werkte tientallen jaren in de sales als account manager. In Afrika leidde hij vervolgens als directeur een bouwbedrijf. Hier ontmoette hij ook zijn partner: “De corruptie dreef mij terug naar Nederland, middenin de recente crisis.” Per toeval kwam hij in aanraking met Haldu Groep en kon Alfred aan de slag als timmerman.

Alfred is ooit opgeleid als elektromonteur en erg handig. Het vak van timmerman had hij dan ook snel onder de knie. Alfred: “Na enige tijd werken voor Haldu Groep leek het gras groener bij een andere uitzendorganisatie en stapte ik over. Hier heb ik enkele weken zeer prettig mee samengewerkt. Echter, mijn vrouw komt uit Mozambique en ik kon als uitzendkracht niet aan de voorwaarden voldoen om haar naar Nederland te halen.”

Terug op het warme Haldu nest

België biedt dit stel die kans wel. Dus gaat Alfred naar België verhuizen. “Maar de uitzendorganisatie waar ik vanuit Haldu Groep op overstapte, heeft geen werk voor mij in het zuiden, en Haldu Groep wel!” In goed overleg en met open armen werd de op-en-top vakman Alfred weer door Haldu verwelkomd: “Zij hebben mij zonder problemen teruggenomen.”

Heel blij met deze kans

Binnenkort hoopt Alfred met zijn vrouw naar België te verhuizen in de prettige wetenschap dat er voor hem in België, of net over de grens in Nederland, werk is vanuit Haldu Groep: “Ik ben heel blij met deze mogelijkheid. Zij bieden mij de kans om flexibel aan de slag te gaan in mijn vak in het zuiden van het land.”

“De support vanuit Haldu Groep is okay”

Goede steun vanuit Haldu Groep

Maar Alfred is niet alleen blij met Haldu Groep om de bovenstaand geschetste flexibiliteit: “De support vanuit Haldu Groep ervaar ik ook als okay. Ik heb het niet zo vaak nodig gehad, omdat ik prima in staat ben om zelf met de uitvoerder te communiceren. In de enkele gevallen dat er een verschil van inzicht bestaat, stel ik uiteraard mijn contactpersoon bij Haldu Groep op de hoogte. Vervolgens neem ik zelf de beslissing of ik iets verantwoord vind of niet. Meestal is Haldu Groep het met mij eens.”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Vul het “Open sollicitatie” formulier in en vergroot je kans op een baan in de bouw, techniek en automotive.
Op basis van jouw CV kijken wij of we jou kunnen matchen met een van onze vacatures.

Open sollicitatie

Haldu Groep investeert volop in Poolse en Hongaarse recruiters en werkcoaches

Leestijd: 4 minuten

Haldu Groep bedient de Nederlandse markt in toenemende mate met buitenlandse vakkrachten, vooral Hongaren en Polen, maar ook steeds meer Roemenen. Van groot belang omdat de vijver van Nederlandse vaklieden feitelijk compleet is opgedroogd. Elke goede Nederlandse vakman is nu aan het werk. Als één van de eersten ondernam Haldu Groep actie om geen gat te laten ontstaan en Nederlandse opdrachtgevers de zekerheid te geven van eersteklas vakmensen op hun werk. Danny van Hal, directeur: “Naast het leveren van een Nederlandse vakman, heeft Haldu Groep zich inmiddels ontwikkeld tot dé specialist in buitenlandse vakkrachten. We nemen dit specialisme zeer serieus en ondersteunen onze buitenlandse vakmensen vanuit Haldu Groep met recruiters en werkcoaches die hun eigen taal spreken.”

Haldu Groep heeft momenteel rond de 60 tot 65% buitenlandse vaklieden aan het werk. Immers, hier liggen de beste groeikansen voor de werving van personeel. Haldu Groep werkt al jarenlang samen met recruiters in Polen, Hongarije en Roemenië om ter plekke de beste vakmensen te werven en te selecteren. “We merken dat niet alle vaklieden uit die landen Engels en Duits spreken”, zeg Danny. “Toch willen we hen heel goed kunnen uitleggen hoe het hier werkt met huisvesting, zorgverzekering en meer. Als ze eenmaal hier aan het werk zijn, willen we dat ze de werk- en veiligheidsinstructies kunnen doorgronden, want dat is veelal de gróótste zorg van onze opdrachtgevers. Vaak spreekt ongeveer één op de twee buitenlandse collega’s op de bouw Duits of Engels. Zij geven de werkinstructies door aan hun collega’s in hun eigen taal. Maar met die methode houd je altijd het risico van ruis. Daarom investeren we bij de Haldu Groep in Poolse en Hongaarse recruiters en werkcoaches. Daarmee bereiken we de best mogelijke communicatie. Ook geeft het vertrouwen als wij de buitenlandse vaklieden in hun eigen taal kunnen informeren.”

Begeleiding in eigen taal

De Poolse en Hongaarse recruiters van Haldu Groep spreken de taal van de vaklieden als zij die in hun land van herkomst werven en selecteren én overtuigen om voor Haldu Groep te komen werken. Danny: “En eenmaal aan de slag in Nederland kunnen de buitenlandse vaklieden ook met de werkcoaches in hun eigen taal communiceren over alle aspecten die zij op hun werk en privéleven in Nederland tegenkomen. Van huisvesting en allerlei andere belangrijke zaken in de Nederlandse maatschappij tot vragen over het feitelijke werk, zoals de werk- en veiligheidsinstructies. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de begeleiding in hun eigen taal is compleet.”

Groeiend buitenlands team bij Haldu Groep

Haldu Groep heeft momenteel een Poolse recruiter in dienst, Natalia, die ook goed Nederlands spreekt. Patrycja is een Poolse werkcoach die eveneens Nederlands spreekt. Verder werkt Veronika Ormos bij Haldu Groep. Zij is Hongaars van origine, maar spreekt ook vloeiend Pools, Russisch en nog een aantal Slavische talen. Danny: “Bij onze afdeling Huisvesting is de van origine Poolse Asia aan de slag en uiteraard onze accountmanager Konrad, die ook van Poolse afkomst is. Hij geeft aan onze Poolse vaklieden instructies in hun eigen taal op de bouw, vangt hen op, en stelt hen voor aan de klant.”

Blijvende ontwikkeling

Danny: “De groeipotentie zit ‘m dus in de buitenlandse vaklieden. Dit is geen hype, maar een ontwikkeling die inmiddels een vaste factor is geworden. Nagenoeg de complete markt van opdrachtgevers accepteert dit als een gegeven en erkent de goede kwaliteit van de buitenlandse vaklieden die wij naar Nederland halen. Onze begeleiding van deze nieuwe collega’s in hun eigen taal, en het er daadwerkelijk bij zijn op de bouw, verhoogt nóg meer de kwaliteit die wij leveren. Kijk, de Nederlandse vakman verdient een tien, dat erken ik. Maar de buitenlandse vakman hier verdient inmiddels een acht! En laten wij wel zijn, de stijging van het productievolume in Nederland kan de komende jaren alleen maar worden gerealiseerd door óók gebruik te maken van de inzet en ervaring van buitenlandse arbeidskrachten. Een onomkeerbaar gegeven, waar wij dus volop inspringen.”

Flexibeler inzetbaar en minder reiskosten

Tot slot concludeert Danny het volgende: “Haldu Groep kan buitenlandse vakmensen in Nederland veel flexibeler op verschillende opdrachten in Nederland inzetten voor onze klanten. Een Nederlandse vakman uit Groningen gaat niet zo snel naar Maastricht, een buitenlandse vakman wel. We kunnen deze snel van woonruimte voorzien nabij de nieuwe werkplek en de vakman in kwestie schakelt gewoon mee. Dit scheelt ook nog eens reistijd ten opzichte van de Nederlandse vaklieden en maakt de buitenlandse vakkracht iets voordeliger voor onze opdrachtgevers!”

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Vul het “Open sollicitatie” formulier in en vergroot je kans op een baan in de bouw, techniek en automotive.
Op basis van jouw CV kijken wij of we jou kunnen matchen met een van onze vacatures.

Open sollicitatie
Chat live met ons
1
Chat live met ons
Live chat met onze recruiters
Hallo, welkom bij Haldu Groep. Heb je een vraag over een vacature? Onze recruiters zitten klaar om je vraag te beantwoorden via Whatsapp chat.